You are here

Nabór wniosków w ramach działania 1.4

Nabór wniosków w ramach działania 1.4.1 "Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP - konkurs horyzontalny", realizowanego z Regionalnych Programów Operacyjnych umożliwia przedsiębiorcom z Dolnego Śląska otrzymać dotacje na opracowanie nowych modeli biznesowych, w celu zwiększenia eksportu oraz internacjonalizacji ich działalności.

Celem programu jest dofinansowanie w zakresie opracowania strategii biznesowych, umożliwiających internacjonalizację przedsiębiorstw, poprzez rozwój działań międzynarodowych, dostosowanie produktu lub usługi do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, nawiązywania kontaktów gospodarczych.

Zadaniem programu 1.4.1. RPO woj. dolnośląskiego jest udzielenie wsparcia w zakresie tworzenia planów rozwoju eksportu, przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60