You are here

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 RPO Województwo Wielkopolskie

Wciąż trwa nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 RPO Województwo Wielkopolskie. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z tego regionu mogą starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:
- środki trwałe;
- wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Do rozdysponowania jest fundusz o wysokości 100 000 000,00 PLN. Z chęcią pomożemy Ci zdobyć dotację unijną! Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. Zdobyliśmy dofinansowanie już dla wielu przedsiębiorców, więc zrobimy to także dla Ciebie! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowo, bądź bezpośrednio.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60