You are here

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu trwa. Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego jest to okazja na otrzymanie sporego dofinansowania. Dotacja z tego programu przeznaczona jest wdrażanie innowacji procesowych, produktowych oraz nie technologicznych.

Beneficjentami poddziałania 1.5.2 RPO Wielkopolskiego są przedsiębiorstwa z tego województwa, jednak tylko te należące do sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy). Dofinansowanie przeznaczone dla nich może zostać wykorzystane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Chętnych do pozyskania dotacji w ramach tego programu, serdecznie zapraszamy
do skorzystania z naszych usług, które z pewnością pomogą w otrzymaniu tej dotacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60