You are here

Nabór wniosków w ramach ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa na rok 2014

Ostatnio bardzo głośnym tematem była sprawa związana z emisją zanieczyszczeń wynikającą ze stosowania przez mieszkańców Krakowa w przeważającej części systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych. Gmina Miejska Kraków postanowiła podjąć odpowiednia działania w tym zakresie i ogłoszony został nabór wniosków w ramach ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kraków na rok 2014.

Wszyscy mieszkańcy będą mieć możliwość pozyskania dotacji celowej, która pomoże w sfinansowaniu wymiany pieca węglowego na:

- ogrzewanie gazowe
- ogrzewanie elektryczne
- ogrzewanie olejowe
- przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłownicze

Nabór wniosków w ramach ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kraków na rok 2014 obejmie w swoim zakresie także dotację na zainstalowanie odnawialnego źródła energii oraz podłączenie ciepłej wody do miejskiej sieci ciepłowniczej co będzie miało na celu ograniczenie palenisk węglowych. O dotację mają możliwość ubiegać się podmioty zarówno z sektora finansów publicznych jak i jednostki, które do tego sektora nie są zaliczane.

Nasza firma oferuje Państwu pomoc w pozyskaniu takiej dotacji, pomożemy w przejściu przez wszystkie formalności. Prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60