You are here

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i działa w latach 2014-2020. PO IR podzielony został na cele tematyczne, te z kolei na priorytety inwestycyjne, które realizują cele szczegółowe. Poddziałanie 1.1.1, czyli badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ­ - tzw. „szybka ścieżka”, przyporządkowane są do celu tematycznego 1, jakim jest wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Beneficjenci tego poddziałania to MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podmiotem projektów składanych przez adresatów tego konkursu, muszą być rozwiązania wpisujące się w tzw. "Krajową inteligentną specjalizację".

Głównym celem "szybkiej ścieżki" jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej, którą te firmy prowadzą.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 jest świetną okazją dla przedsiębiorców MŚP, by pozyskać dofinansowanie dla swojej firmy. Szacowany budżet przeznaczony na wsparcie tego poddziałania wynosi blisko 1,9 mld euro. Co oznacza, że wiele przedsiębiorstw będzie mogło skorzystać z tej pomocy.

Samodzielne stworzenie bezbłędnego projektu graniczy z cudem, a nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 zbliża się wielkimi krokami. Dlatego właśnie zachęcamy Państwa do skorzystania z pomocy naszej firmy, która już od wielu lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji unijnych dla swoich Klientów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60