You are here

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR

nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa poir

Niedawno Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach poddziałania 1.1.1 dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w których nie zostały przewidziane prace rozwojowe nie mogą uzyskać dofinansowania.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR kierowany jest do dużych przedsiębiorstw, niespełniających kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60