You are here

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej już się rozpoczął! Czeka więc kolejna szansa, na otrzymanie dużego wsparcia finansowego z programów unijnych. Jednak zanim wystąpi się o dotacje warto dokładnie zapoznać się z zasadami programu. Oto kilka podstawowych informacji o poddziałaniu 1.1.2 :

PEŁNA NAZWA: Poddziałanie 1.1.2 PO IR "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej".

CEL: Dofinansowanie w zakresie przeprowadzenia prac rozwojowych, związanych w wytworzeniem nowej instalacji pilotażowej bądź demonstracyjnej.

BENEFICJENCI: Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

ALOKACJA: Około 600 milionów euro - 100 milionów dla województwa mazowieckiego i 500 milionów dla pozostałych województw.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60