You are here

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2

Ogłoszony został nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” , którego beneficjentami są instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową w szczególności ludzi młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Jeżeli chcesz pozyskać dofinansowanie to skontaktuj się nami, chętnie Ci pomożemy. Gwarantujemy satysfakcję ze świadczonych usług. Zapraszamy do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60