You are here

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.5.2

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.5.2 "Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW" ruszył! Podziałanie 1.5.2 RPO to kolejna szansa dla polskich przedsiębiorstw. Tym razem fundusze unijne wspierą wdrażanie w firmach innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Przedmiotem wsparcia jest innowacyjność produktowa i procesowa. Ale na co konkretnie można pozyskać dotację z poddziałania 1.5.2? Otóż wpieranymi działaniami są:
wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług,
dokonywanie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub w sposobie świadczenia usług.

O dofinansowanie tych działań, mogą się starać przedsiębiorcy (mikro, małe i średnie jednostki), prowadzący działalność na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzający na tym terytorium realizować dofinansowywany projekt lub inwestycję.

Podziałanie 1.5.2 to duża szansa dla przedsiębiorstw. Warto z niej skorzystać, nawet jeżeli nie jest to takie proste. Osoby potrzebujące pomocy w pozyskiwaniu dotacji, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy pozyskać dofinansowanie z podziałania 1.5.2 oraz innych programów unijnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60