You are here

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR już trwa! Realizacja tego poddziałania to szansa dla przedsiębiorców na otrzymanie kolejnych dotacji. W przypadku tego działania dofinansowanie jest skierowana na realizację projektów, które obejmują prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo prowadzenia tylko eksperymentalnych prac rozwojowych.

O dotacje z poddziałania 4.1.4 PO IR starać się mogą konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Nie mogą jednak składać się one z większej liczby członków niż 5, a udział przedsiębiorstw w konsorcjum nie może być mniejszy niż 50%.

Do pozyskania z tego poddziałania jest aż 200 000 000 złotych. Tak duża kwota dotacji zachęca do udziału w programie. Zainteresowanych udziałem w tym programie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w pozyskaniu dotacji z poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60