You are here

Nabór wniosków w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Celem programu „Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport” jest promowanie przedsięwzięć koncentrujących się na eksporcie. Wnioski mogą być składane przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór wniosków w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport dotyczy dofinansowania m.in.: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Beneficjenci mogą otrzymać aż pokrycie 50% kosztów netto kwalifikowalnych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz podjęcia współpracy wszystkich, którzy marzą o realizacji projektu, ale nie mają wystarczających środków finansowych. Oferujemy analizę projektu, pozyskanie środków, rozliczenie dotacji. Zapraszamy!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60