You are here

Nabór wniosków z programu 1.2

Nabór wniosków z programu 1.2 dotyczy działania noszącego nazwę „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”. Beneficjentami programu są :
publiczne służby zatrudnienia,
Ochotnicze Hufce Pracy,
agencje zatrudnienia,
instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego,instytucje partnerstwa lokalnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu lub pozyskać dofinansowanie to skontaktuj się z nami. Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i zdobytej wiedzy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60