You are here

Nabór wniosków z programu 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Nabór wniosków z programu 4.1.4 Projekty aplikacyjne już się rozpoczął. Informacja ta powinna być ważna dla wszystkich, którzy chcą się ubiegać o dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe. Ich realizacja jest warunkiem przyznania dofinansowania dla projektu z tego programu. Jednak z poddziałania można także otrzymać dotacje na realizację badań przemysłowych po warunkiem, że zostaną w projekcie uwzględnione eksperymentalne prace rozwojowe.

W naborze wniosków z programu 4.1.4 PO IR mogą wziąć udział tylko projekty, realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Ważnym warunkiem jest to, aby konsorcjum składało z nie więcej niż 5 członków, pośród których połowę stanowić będą przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków z programu 4.1.4 Projekty aplikacyjne jest doskonałą okazją na pozyskanie dofinansowania w celu realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych. Jednak pozyskanie może okazać się trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców z tej dziedziny.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60