You are here

Nabory wniosków

Nabory wniosków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przedstawia się następująco: W tym roku organizowane są 3 nabory wniosków 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
1 nabór 26.03.2012-20.04.2012
2 nabór 23.07.2012- 17.08.2012
3 nabór 19.11.2012-14.12-2012

W tym roku odbędą się również 3 nabory wniosków 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
1 nabór 06.02.2012-02.03.2012
2 nabór 11.06.2012- 06.07.2012
3 nabór 15.10.2012-09.11.2012

Wszystkie nabory wniosków znajdują się również zawsze na głównej stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/index/index/1256

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60