You are here

Napiszemy wniosek w ramach działania RPO 1.2

Wniosek aplikacyjny to podstawa ubiegania się o dotację unijną. Jednak sporządzenie go to spora trudność. Należy nie tylko zadbać o jego poprawność formalną czy rachunkową, lecz także o merytorykę, która sprawdzana jest podczas rozpatrywania wniosku.

Zanim znaczenie sporządzać się wniosek o dofinansowanie z UE, ważne jest by zapoznać się z szczegółowymi zasadami konkursu. To też trudność, gdyż wiele pojęć czy zasad jest skonstruowanych w mało jasny sposób. Pomoc fachowca w przygotowywaniu projektu oraz sporządzaniu wniosku jest potrzebna.

W ostatnim czasie realizuje się wiele podziałań z Regionalnych Programów Operacyjnych. Beneficjentom przydaj się więc nasza pomoc. Dla naszych klientów napiszemy wniosek w ramach działania RPO 1.2 , które jest obecnie realizowane. Pomożemy także w pozostałych etapach pozyskiwania tej dotacji. Zapraszamy do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60