You are here

Niska emisja Kraków

Niska emisja Kraków to ważna kwestia, ponieważ wiemy, jak znaczące jest dla nas ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście Kraków. Jest to poważny problem, z jakim nie tylko małopolska zmaga się od jakiegoś czasu. Dotacje z zakresu zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska mogą być udzielane na realizację takich zadań jak:
- trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- ogrzewanie olejowe,
- odnawialne źródło energii,
- instalacja odnawialnego źródła energii,
- podłączenie ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej związane z likwidacją palenisk węglowych.

Niska emisja Kraków to hasło, odnośnie którego o dotacje ubiegać się mogą:
- podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- osoby prawne,
- przedsiębiorcy,
- jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytanie w tym, lub innym aspekcie, to zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60