Pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 2.3.2

Poddziałanie 2.3.2 POIR „Bony na innowacje” to program przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten ma wspomóc przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi zajmującymi się badaniami w sektorze B+R.

Dofinansowanie projektów na poziomie prawie 4, 84 mln złotych przeznaczone jest dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim, w pozostałych województwach kwota dofinansowania wynosi około 41, 62 mln złotych.

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2 „Bony na innowacje” mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje”, POIR przeznaczona jest na zakup usługi badawczo-rozwojowej, która polega na opracowaniu:
- nowego lub znacznie ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, usługi,
- nowego projektu wzorniczego.

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport pozwala otrzymać dofinansowanie na projekty, których celem jest promowanie eksportu. Uprawnionymi do składania wniosków w ramach ogłaszanego naboru są przedsiębiorcy funkcjonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie aż 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Jak pozyskać dotację z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport?

Zastanawiasz się jak pozyskać dotację z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport? Najbezpieczniejszym sposobem jest skontaktowanie się z naszą firmą oraz podjęcie współpracy. Dzięki wieloletniej obecności na rynku udało nam się pozyskać doświadczenie, które pomaga nam szybko zdobyć dofinansowanie dla Klientów.

Nabór wniosków w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Celem programu „Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport” jest promowanie przedsięwzięć koncentrujących się na eksporcie. Wnioski mogą być składane przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o dotację unijną z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Wniosek o dotację unijną z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport mogą składać wszyscy, którzy chcą zrealizować projekt związany z promowaniem przedsięwzięć wydawniczych takich jak katalogi, informatory(branżowe i regionalne), foldery, obcojęzyczne wersje czasopism, publikacje książkowe oraz materiały promocyjne i informacyjne na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Pozyskiwanie dotacji unijnej w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Skuteczne i bezpieczne pozyskiwanie dotacji unijnej w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport pozwala na realizację projektu wydawniczego: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport wspiera realizację projektów związanych z przedsięwzięciami wydawniczymi w zakresie katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć wydawniczych: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Beneficjentami są przedsiębiorcy prowadzący firmy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60