Słowniczek dotacji unijnych

Słowniczek dotacji unijnych, zawiera wiele pojęć, z którymi należy zapoznać się chcąc pozyskać dotację i złożyć wniosek do Unii Europejskiej. Aby sporządzić dobry wniosek warto zwrócić się o pomoc do jednej z firm, służących pomocą w sporządzaniu wniosków. Wyeliminuje to konieczność zapoznawania się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką pisania wniosków, a w efekcie przyspieszy cały proces.

Rusztowania dotacje

Przeznaczone na rusztowania dotacje, mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowach oraz pewności, że konstrukcje będą trwałe, a firma nie straci niepotrzebnie pieniędzy na ich poprawę. Rusztowanie zaliczane jest do grupy konstrukcji tymczasowych. Istnieje więc możliwość ich dostosowywania do potrzeb, jakie pojawiają się w trakcie realizacji robót różnego typu.

RPO

RPO, czyli Regionalny Program Operacyjny służy rozdysponowaniu środków skumulowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przysłużyć mają się dla rozwoju regionów słabiej rozwiniętych, a w szczególności na inwestowanie w innowacyjne technologie, które mają przysłużyć się wzrostowi innowacyjności tych regionów.

Rodzaje dotacji

Rodzaje dotacji, przyznawanych przez Unię Europejską to bardzo szerokie zagadnienie. Dotacje można otrzymać w związku z realizacją celów UE, dotyczących niemalże każdej dziedziny życia. Dotacje pochodzą z puli Funduszy Unijnych - Funduszy Strukturalnych oraz Funduszy Spójności. W ramach każdego funduszu układane sa Programy Operacyjne, opisujące w bardziej szczegółowy sposób ich cele oraz dotyczące ściśle ukierunkowanych działań.

Punkt przedszkolny dotacje

Jeżeli chcesz otworzyć punkt przedszkolny dotacje ze środków Unii Europejskiej są bardzo dobrym rozwiązaniem. Jak pokazują ostatnie lata, sytuacja, jaka tworzy się w okół placówek przedszkolnych w Polsce nie jest optymistyczna. Rodzice, chcąc zapisać dzieci do przedszkola, muszą wyrazić taką chęć, oraz dokonać zapisu nawet do 2 lat wcześniej. W związku z tym warto rozpatrzeć możliwość skorzystania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

PROW

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację którego środki skumulowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczy przedsięwzięć, które mają zainicjować proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań w Polskim rolnictwie oraz sprawić, by było ono konkurencyjne w stosunku do europejskich krajów typowo rolniczych.

PROW

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację którego środki skumulowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczy przedsięwzięć, które mają zainicjować proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań w Polskim rolnictwie oraz sprawić, by było ono konkurencyjne w stosunku do europejskich krajów typowo rolniczych.

Programy Operacyjne

Programy Operacyjne to programu stworzone na potrzebę realizacji celów poszczególnych funduszy Unii Europejskiej a więc EFS, EFRR, czy też EFRROW. Programy operacyjne zorganizowane w ramach EFS, skupiają się na rozwoju kapitału ludzkiego w ramach działania PO KL, fundusze regionalne wydatkowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast pozostałe projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tags: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacje

Jeżeli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje przyznawane w ramach NSRO, rozdysponowane są z puli przeznaczonej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, głównie za pośrednictwem ARMiR. Programy skupione są głównie na przyznawaniu środków pomocowych młodym rolnikom oraz unowocześnienie technologii w gospodarstwach wiejskich.

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych warto zacząć od znalezienia dobrej firmy doradczej, która pomoże nam w sporządzeniu wniosku o dotacje. Mając gotową strategię działania, wiedząc w jakim konkursie powinniśmy wziąć udział oraz znając wytyczne, dotyczące naszej koncepcji, nie możemy być pewni, że od razu pozyskamy dotację. Bardzo dużo zależy bowiem od sposobu napisania wniosku o dotacje.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60