PO KL 6.2

Młodzi przedsiębiorcy, mający dobry pomysł na biznes, którym brakuje jednak środków na rozpoczęcie działalności, często słyszą o możliwości pobrania środków z UE w ramach działania PO KL 6.2. Jednak często czują się rozczarowani brakiem tej możliwości, ponieważ środki z EFS bardzo szybko się rozeszły i konkursów jest coraz mniej. W ostatnich czasach ogłaszane są bardzo rzadko, ponadto nie mamy pewności, czy na terenie województwa, na którym chcemy założyć działalność, aktualnie działa instytucja, będąca pośrednim beneficjentem działania.

PO IG 8.1

Wspólnota Europejska w ramach Działania PO IG 8.1 oferuje przedsiębiorcom, związanym z branżą informatyczną szereg możliwości, skupionych w okół tematyki prowadzenia e-biznesu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pokrycie 70% (w uzasadnionych przypadkach nawet do 80%) kosztów związanych z wdrażaniem rozwiązań e-biznesowych i wprowadzaniem na rynek nowej e-usługi, świadczonej automatycznie za pomocą Internetu.

PO IG

Unia Europejska dbając o interesy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, udostępniła beneficjentom środki w ramach PO IG, czyli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki, jakie mogą otrzymać Wnioskodawcy, przeznaczone muszą być na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, czy to w produkcji, czy w organizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także na nowe inwestycje.

Pierwsza firma dotacje

Chcąc zdobyć dotację na otwarcie pierwszej firmy, warto skorzystać ze środków, znajdujących się w puli Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na realizację celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach NSRO 2007-2013. Jeżeli chcesz, aby wreszcie mogła rozpocząć działalność Twoja pierwsza firma, dotacje w ramach Działania 6.2, gwarantujące uzyskanie do 40 tys. złotych.

Pieniądze z UE na stronę

Działanie 8.1 będące dofinansowaniem na e-usługi daje możliwość pozyskania środków na budowę odpowiedniego serwisu do jej świadczenia ale nie tylko. W ramach projektu można otrzymać pieniądze z UE na stronę internetową, stworzenie odpowiednich modułów e-usługi, zatrudnienie odpowiednich osób do jej stworzenia, promocję itp. Cały katalog wydatków znajduje się w Dokumentach na stronie internetowej PARP, lecz w razie wątpliwości zawsze można skonsultować się z naszą firmą za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

Pieniądze na stronę internetową z Unii Europejskiej

Jak pozyskać pieniądze na stronę internetową z Unii Europejskiej? Na samą stronę internetową nie znajdziemy działania, które bezpośrednio finansowałoby taką działalność, niemniej, działanie 8.1 jest skierowane do osób chcących świadczyć e-usługi np. w Internecie. Oczywiście należy spełnić szereg odpowiednich kryteriów, niemniej nasi eksperci pomogą w odpowiednim napisaniu wniosku, przygotowaniu stosownej dokumentacji tak, by móc spokojnie ubiegać się o dofinansowanie, co w zdecydowanej większości projektów zawiera w sobie stworzenie strony internetowej danej e-usługi.

PARP

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem PARP jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Wiecej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

Kompedium wiedzy o dotacjach

Na naszej stronie internetowej, ale także na stronach poszczególnych instytucji finansujących np. www.parp.gov.pl, można znaleźć bogate kompendium wiedzy o dotacjach unijnych. Warto zapoznać się z zawartymi tam informacjami, aby przygotować się i wybrać odpowiednie działanie dla realizacji swojego pomysłu.

Kapitał Ludzki Dotacje

Bardzo ważnym działem na stronie PARP jest zakładka Kapitał Ludzki Dotacje, gdzie można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące obecnie prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie. W ramach Kapitału Ludzkiego prowadzone są dwa działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach oraz Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty systemowe.

Jak zdobyć dotację PARP 8.1

Jak zdobyć dotację PARP 8.1 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka? Na początku ważny jest pomysł. Wprowadzenie na rynek nowej e-usługi, spełniającej wybrane kryteria PARP to kolejna kwestia. W obecnych czasach nie tak łatwo stworzyć coś innowacyjnego, choć niektórym się to udaje i dzięki temu nie tylko uzyskują dofinansowanie, ale także zwiększają zyski z prowadzonej działalności.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60