Dotacje unijne na założenie firmy

Dotacje unijne na założenie firmy stwarzają niektórym grupom społecznym nieco bardziej sprzyjające pozyskaniu dotacji warunki. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sposób priorytetowy przy rekrutacji powinny być następujące grupy wnioskodawców: kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, a także mieszkańcy wsi.

Dotacje unijne Małopolska

Dotacje unijne Małopolska - dzięki zmianom wprowadzonym w Rozporządzeniu MRR Województwo Małopolskie dla działań infrastrukturalnych zyskało w 2012 roku 130 mln dodatkowych środków. W całej Polsce dodatkowych środków z Funduszy Europejskich przyznano niemalże 2 miliardy PLN.

Dotacje unijne Lublin

Dotacje Unijne Lublin a to zbiór projektów miasta, zrealizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. Miasto od lat plasowało się się w czołówce najbardziej aktywnych w aplikowaniu o środki unijne województw. Dzięki temu możliwe było stopniowe wprowadzanie zmian, które czynią Lublin nowoczewnym miastem europejskim. Dzięki funduszom przeznaczonym na lata 2007-2013, Urząd Miasta pozyskał 1 260 tys. PLN.

Dotacje unijne Łódź

Dotacje unijne, Łódź, udzielane Beneficjentom na na badania i rozwój cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż tradycyjne dotacje inwestycyjne dla firm, gdzie można pozyskać pieniądze na projekty, które są innowacyjne jedynie w skali danego przedsiębiorstwa. Jest to oczywiste, ponieważ trudniej stworzyć innowacyjny na skalę krajową projekt. Polska gospodarka rozwija się a dotacje stały się dla przedsiębiorców szansą, którą każdy chce wykorzystać.

Dotacje unijne Kraków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, odpowiedzialne za przyznawane Dotacje Unijne - Kraków wystosowało ostatnio nowy komunikat dla Beneficjentów, dotyczący konsekwencji wynikających z naruszenia zasad korzystania z RPI. Wybierając Regionalną Pomoc Inwestycyjną, należy pamiętać, że ealizacja projektu projektu nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to wszystkich kosztów poniesionych przez beneficjenta.

Dotacje unijne Koszalin

Jeżeli chodzi p przyznawane przez PUP dotacje unijne, Koszalin stwarza bezrobotnym duże możliwości. Środki przekazywane przez PUP mogą być przyznane jednorazowo środki finansowe w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak 600% przeciętnego wynagrodzenia - od 01.09.2012r. obowiązuje kwota 20.980,92 zł , przy czym Wnioskodawca powinien posiadać wkład własny wystarczający na uruchomienie i prowadzenie planowanej działalności gospodarczej.

Dotacje unijne Kielce

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, którego pracownicy udzielną odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie niosą za sobą dotacje unijne: Kielce, Św. Leonarda 1. Chcąc zostać beneficjentem jednego z programów, warto zgłosić się do punktu, by zdobyć wszystkie potrzebne informacje.

Dotacje Unijne Katowice

Dla wszystkich młodych przedsiębiorców, chcących pozyskać dotacje unijne Katowice wreszcie stały się przyjaznym miejscem. Dnia 1 marca 2011 r. rozpoczął swoją działalność Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach. Do tej pory chcąc uzyskać informacje na temat Działań prowadzonych w ramach Programów Operacyjnych trzeba było opierać się na niepełnych informacjach, bądź brać udział w szkoleniach. Jednak ilość miejsc na szkoleniach, jak wiadomo, była ograniczona. Jest to 109.

Dotacje Unijne Gliwice

Kolejną dobrą nowinę usłyszeli mieszkańcy Gliwic, a to wszystko, ponieważ wreszcie udało się pozyskać dotacje unijne. Gliwice od niemal trzech lat cieszą się pięknem Radiostacji.
Uporządkowanie i renowacja obiektu pochłonęły blisko 7,5 mln zł z budżetu miasta. Jednak nadszedł czas, aby Gliwice otrzymały z Brukseli blisko 5-milionowy zwrot wydanych na ten cel środków.

Dotacje unijne dla rolników

W początkowej fazie udzielania wsparcia przez UE, dotacje unijne dla rolników nie wszędzie zostały w pełni wykorzystane. Łącznie otrzymali oni w 2009 w sumie ponad 1,5 mld euro dopłat bezpośrednich, czyli wciąż znacznie mniej niż w Niemczech, czy we Francji. 97,5 proc. producentów rolnych otrzymało w 2009 roku 67 proc. całej puli dopłat - przekraczającej 1,5 mld euro. Tylko 70 gospodarstw - na 1,4 mln beneficjentów unijnych dopłat bezpośrednich, otrzymało po ponad 300 tys. euro.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60