Dotacje unijne dla nowych firm

Dotacje unijne dla nowych firm, to dotacje dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy. Taka dotacja może być wyższa niż z urzędu pracy. Osoba, która się o nią ubiega, nie musi też być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Osoby zakładające własne firmy mogą ubiegać się nawet o 40 tys. zł. Jednak w niektórych województwach, np. łódzkim, kwota dotacji w 2010 roku została obniżona do 20 tys. zł. Wsparcie na założenie firmy jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok.

Dotacje unijne dla małych firm

W ramach Działania 1.1 nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację z Regionalnych Programów Operacyjnych. Przykładowo na Lubelszczyźnie dotacje unijne dla małych firm, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie i zatrudniają nie więcej niż 9 osób, mogą wynosić nawet 500 tysięcy zł. Czasem jednak warto zastanowić się, czy nie byłoby lepiej zgłosić się do innego działania, niekoniecznie związanego z regionem oraz bezpośrednio z tematyką prowadzenia firmy MŚP.

Dotacje Unijne dla firm

Dotacje Unijne dla firm, których zasady określane są zawsze przez odpowiednie rozporządzenie ministra, często wykluczają w możliwości ubiegania się o dofinansowanie firmy transportowe. Podmioty związane z działalnością w dziedzinie transportu otrzymały jednak także swoją szansę. Istnieje możliwość otrzymania dotacji w okresie programowania 2007-2013, z jednego z szestnastu regionalnych programów operacyjnych, wdrażanych na obszarach poszczególnych województw.

Dotacje Unijne dla bezrobotnych

Na dotacje unijne dla bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji, a więc niepełnosprawnych, przeznaczono w sumie kwotę prawie 10 miliardów EUR. Największa część tych funduszy wykorzystywana jest na wspieranie zatrudnienia oraz aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez staże, szkolenia, dopłaty dla przedsiębiorstw decydujących się na zatrudnianie osób bezrobotnych.

Dotacje Unijne Bydgoszcz

Jeżeli chodzi o dotacje unijne, Bydgoszcz jest miastem, w którym są one wykorzystywane bardzo efektywnie. Przykładowo, kiedy w 2010 roku, Ministerstwo Środowiska przeglądało wnioski o dofinansowanie unijne, dotyczące zaplanowanych przez miasta budów spalarni śmieci, pozytywną ocenę otrzymały wnioski 11 regionów. Tylko osiem z nich w efekcie planowo przesłało do MŚ stosowną dokumentację i planowo rozpoczęło realizację inwestycji, w tym: Bydgoszcz, Kraków, Szczecin, Koszalin, Białystok, Łódź, Poznań i aglomeracja śląska.

Dotacje Unijne Białystok

Dotacja Unijne - Białystok finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Realizowane w województwie podlaskim dzięki dofinansowaniu z RPOWP projekty to głównie rozbudowa parku technologicznego, przebudowanie ulic Białegostoku, czy też wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

Dotacje unijne

Dotacje unijne są przez Polaków brane bardzo chętnie. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polska wydała więcej unijnych pieniędzy, niż było to zaplanowane. Przekroczeń było bardzo dużo, prognozę wydatków przekroczono przede wszystkim we wszystkich największych Programach Operacyjnych zarządzanych centralnie. W ramach PO Innowacyjna Gospodarka wydano aż 462 mln PLN.

Dotacje Unii Europejskiej

Rozwój gospodarczy obudził przedsiębiorczość w wielu Polakach. Na całym świecie głównym czynnikiem zmian w biznesie są ciągle powstające małe i średnie przedsiębiorstwa, które - mając niewiele do stracenia, a dużo do zyskania - wykazują się większą chęcią do podejmowania ryzyka. Dużą rolę przywiązują też do szans, jakie daje członkostwo Polski we Wspólnocie oraz dotacje Unii Europejskiej.

Dotacje Unia Europejska

Dziś tak naprawdę na wszystko możemy otrzymać dotacje. Unia Europejska stwarza szereg możliwości dla przedsiębiorców, osób fizycznych, rolników, stawiając przy tym ciągle na nowe technologie.

Dotacje UE

Dotacje UE jako forma pomocy polskim przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym z budowaniu ich kapitału ludzkiego. Aby otrzymać pomoc od Unii Europejskiej należy jednak spełnic wiele podstawowych kryteriów a wniosek musi przejść przez poszczególne etapy oceny.

Tags: 

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60