Dotacje Rzeszów

Dotacje Rzeszów: PUP w Rzeszowie przyjmuje wnioski o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota o jaką młodzi przedsiębiorcy mogą maksymalnie wnioskować to 17 tys. PLN. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane będą w ramach projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dokładniej Działania 6.1 (6.1.3).

Dotacje rusztowania

Dotacje: rusztowania zaliczane są do konstrukcji tymczasowych. Do konstruowania rusztowania wymagana jest wiedza i doświadczenie, duża wyobraźnia, a także zdobycie uprawnień montażysty rusztowań. Uprawnienia takie można zdobyć uczestnicząc w kursie montażystów rusztowań, który obecnie jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt nosi nazwę „Podnoszenie kwalifikacji pracowników polskich przedsiębiorstw” i mieści się w ramach PO Kapitał Ludzki.

Dotacje rolnicze

Jednym z celów do którego dążą programu realizowane przez Unię Europejską jest dbanie o środowisko naturalne dzięki powiększaniu obszarów zajmowanych przez lasy. Osoby realizujące założenia ochrony środowiska mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dotacje PUP

Czas uzyskania dotacji PUP zależy głównie od szybkości konkretnego PUP. Urzędy zazwyczaj dają sobie miesiąc na rozpatrzenie złożonego przez osobę bezrobotną wniosku. Po uzyskaniu przychylnej opinii zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy, a osobą bezrobotną oraz poręczycielami. Zazwyczaj trwa to kolejny tydzień, natomiast kiedy już podpiszemy umowę, kwota przelewana jest na nasze konto w ciągu kilku dni.

Dotacje na zatrudnienie

Jak pozyskać dotacje na zatrudnienie niepełnosprawnych? Z takiego dofinansowania mogą skorzystać firmy zatrudniające mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ale w tym wypadku tylko te, które osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Dotacje na założenie firmy dla rolników

Jeżeli chodzi o dotacje na założenie firmy dla rolników, obecnie realizowane są rogramy rolnośrodowiskowe w których maksymalna kwota pomocy jaką można otrzymać wynosi 1800 zł/ha. Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu. Pomoc za pośrednictwem dotacji mogą również uzyskać młodzi rolnicy. Jednorazowa premia w tym wypadku to równowartość 50 tys. zł. Należy pamiętać, że powierzchnia gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w danym województwie.

Dotacje na założenie firmy

Przed złożeniem wniosku o dotacje na założenie firmy, należy solidnie się przygotować. Jest wiele źródeł, z których możemy uzyskać informację jak poprawnie wypełnić wniosek.
Poza prasą, internetem, istnieje wiele prywatnych firm zajmujących się pisaniem projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dotacje na turystykę

Na dotacje na turystykę przeznaczona jest całkiem spora kwota pieniędzy – na lata 2007–2013 przewidziano do wydania na ten cel aż 5,8 mld zł. Po pieniądze te mogą sięgać nie tylko instytucje, ale też mali przedsiębiorcy i osoby indywidualne. Należy jedynie obmyślić dobry pomysł, a następnie za wszelką cenę starać się go zrealizować. Wiele osób odważyło się sięgnąć po unijne wsparcie, a co najważniejsze udało im się.

Dotacje na szkolenia

Dotacje na szkolenia pracowników, w szczególności dotyczące zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, to priorytet UE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy w 2012 roku 400 mln zł na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Dotacje można otrzymać do 85 proc. wydatków, nabór wniosków odbywa się na zasadach regionalnych.

Dotacje na solary

Dotacje na solary przyznawane są przez NFOŚiGW, który uruchomił program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Wysokość dotacji to 45%.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60