Dotacje na rozwój firmy

Aby otrzymać dotacje na rozwój firmy, musimy zgłosić swój wniosek, w ramach wybranego działania, do tzw. RIF, czyli Regionalnej Instytucji Finansującej. Przykładami instytucji, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, a tym samym uzyskały status RIF dla wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013 są Małopolska, czy też Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Pełna lista RIF znajduje się na stronie internetowej PARP.

Dotacje na rozwój

Dotacje na rozwój firmy przyznawane sa przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. jest to jeden z 6 programów krajowych, finansowany z funduszy europejskich, który trafia głównie do przedsiębiorców którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z B+R oraz nowoczesnymi technologiami, czy też wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawane w ramach PO KL 6.2, mające mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Polsce to bez wątpienia forma skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego regionów.

Dotacje na portal

Jakie dotacje na portal internetowy najlepiej uzyskać? Zbliża się trzeci w tym roku nabór wniosków do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) ukierunkowanego na dofinansowanie nowych e-usług. Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 14 grudnia. Będzie to pierwszy konkurs, w którym startować mogą firmy działające na rynku ponad rok i jednocześnie nie dłużej niż 24 miesiące.

Dotacje na otwarcie firmy

Osoby chcące pozyskać dotacje na otwarcie firmy muszą zdawać sobie sprawę, że starając się o dotację na start w ramach działania nie należy się zgłaszać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a do jednego z podmiotów, który realizuje projekt na terenie danego województwa, a więc uzyskał uprzednio status Beneficjenta Pośredniczącego.

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej działalności są w pełni bezzwrotne - otrzymanych od PUP środków nie trzeba oddawać. Są one otrzymywane z góry - przed przystąpieniem do otwarcia firmy, a więc nie trzeba posiadać własnych źródeł potrzebnych do rozpoczęcia działalności, jak ma to miejsce w przypadku większości dotacji unijnych.

Dotacje na otwarcie działalności

Skąd pozyskać dotacje na otwarcie działalności gospodarczej? Godną uwagi możliwością pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest właśnie unijna dotacja.
Stanowi źródło taniego pieniądza dla firm, nie trzeba jej zwracać, ani też nie jest oprocentowana, tak jak np. kredyt bankowy. Nie ma też żadnej zagrożenia utraty kontroli nad przedsiębiorstwem, tak jak w przypadku VC.

Dotacje na internet

Dotacje na internet, a w zasadzie na działalność internetową przyznawane są przedsiębiorcom w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje przyznawane są począwszy od 2009 roku, kiedy to w wielu ogólnopolskich telewizjach mogliśmy zobaczyć ogromne kolejki osób, które chcą pozyskać dotacje na założenie własnego e-biznesu. Obecnie sytuacja wygląda inaczej, nie trzeba już stać w kolejkach. Czyżby pomysły młodym przedsiębiorcom już się wyczerpały? Być może warto "ruszyć głową" i postarać się o dotacje jeszcze w roku 2012.

Dotacje na innowacje 2011

Dotacje na innowacje 2011 zostały już przyznane. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała je młodym przedsiębiorcom, związanym z instytucjami naukowymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 2011 r. Pieniądze na innowacje zostały rozdane już praktycznie w 2010 roku - rozdysponowano 73 proc. z 10 mld EUR na ten cel, w 2011 r. do przedsiębiorców, samorządów i jednostek naukowych popłynęło jeszcze 2,6 mld EUR.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje udzielane są dzięki kolejnym edycjom programu Bon na innowacje. Mały lub mikroprzedsiębiorca może otrzymać dotacje do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu - maksymalnie 15 tysięcy PLN. Celem programu przekonanie polskich przedsiębiorców do kontaktów jednostkami naukowymi, a więc uczelniami i instytutami, gdyż to właśnie taka współpraca prowadzi do wielkich odkryć i przedsięwzięć.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60