Dotacje na firmę

Chcąc pozyskać dotacje na firmę, przede wszystkim musimy zastanowić się w jakiej branży nasza firma będzie się obracać oraz dokładnie zdefiniować jakie usługi chcemy świadczyć. Czasami być może warto zwrócić się o dotację w ramach działań, które wcześniej nie przeszły nam nawet przez myśl. Przykładowo, chcąc rozpocząć działalność szkoleniową - być może warto stworzyć portal, na którym kursy te dostępne będą w formie e-learningu. Nasz biznes na pewno będzie wówczas dochodowy, natomiast nam na pewno zaoszczędzi to sporo dodatkowych obowiązków.

Dotacje na ebiznes

W początkowej fazie dotacje na ebiznes udzielane były przedsiębiorcom na nieco innych zasadach. Przykładowo, portal nie musiał zarabiać na wprowadzonej e-usłudze, gdyż istniała możliwość, aby wszystkie przychody generowane przez portal pochodziły z reklam. Obecnie sytuacja się zmieniła, przychody inne niż ze świadczenia e-usługi, związane z udostępnieniem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów, nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu.

Dotacje na e-biznes

Dotacje na e-biznes prowadzone są przez PARP począwszy od 2009 roku. Od 2010 roku zmieniły się jednak główne założenia dotyczące Działania 8.1, w ramach którego dotacje te są przyznawane. Maksymalny poziom dofinansowania obniżono z 85% do aż 70%, natomiast maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych do 700 tys. zł. Ostateczne kwota dotacji nie może być większa niż 490 tys. zł z wyjątkiem osób poniżej 27 roku życia, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Wtedy maksymalna wysokość wsparcia może wynieść 560 tys. zł.

Dotacje na działalność gospodarczą 2011

Dotacje na działalność gospodarczą 2011 zostały już przyznane i rozdysponowane pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, w 2012 pojawiła się kolejna szansa dla młodych przedsiębiorców. Warto pamiętać, że konkursy w ramach tego działania prowadzone są przez regionalnych operatorów, którzy mają możliwość modyfikowania zasad. Złożenie wniosku wymaga zapoznania się z dokumentacją opracowywaną na potrzeby konkretnego konkursu przez podmioty je prowadzące.

Dotacje na działalność gospodarczą

Szansą, jaką daje Unia Europejska są dotacje na działalność gospodarczą. Ryzyko związane z pozyskaniem dotacji jest niewielkie, ponieważ w grę nie wchodzą duże kwoty. Sam proces rozliczania projektów również nie jest skomplikowany.

Dotacje na działalność

Dotacje na działalność gospodarczą, a raczej jej rozpoczęcie przyznawane są za pośrednictwem Działania 6.2 w ramach programu PO KL. Niestety są one przyznawane co jakiś czas, a Beneficjenci końcowi, zanim otrzymają możliwość wzięcia udziału w konkursie, muszą czekać aż Beneficjent pośredniczący - a więc przykładowo Urząd Pracy otrzyma środki, które w przyszłości zostaną rozdysponowane.

Dotacje na agroturystykę 2011

Dotacje na agroturystykę 2011 udzielane były przez Unię Europejską za pośrednictwem Działania 311 “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość wsparcia o jaką mogli starać się rolnicy wyniosła nawet do 100 tys. zł, przy czym pieniądze przyznawane są w formie refundacji - maksymalnie 50% kosztów rozpoczęcia takiej działalności.

Dotacje na agroturystykę

Dotacje na agroturystykę były w początkowej fazie bardzo chętnie udzielane przez Unię Europejską. Rolnicy oraz ich rodziny, domownicy, wciąż mogą starać się o 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, innej niż rolnicza. Warto skorzystać z szansy, ponieważ środki powierzone rolnikom do tej pory, zostały wykorzystane bardzo efektywnie, a i sami zainteresowani - rolnicy - mają dobre doświadczenia.

Dotacje Małopolskie

Warto zdawać sobie sprawę, jak rozdzielane są środki europejskie w podziale na konkretne województwa. Jeżeli chodzi o Unijne Dotacje, Małopolskie jest w czołówce ich wykorzystywania. Podmioty zainteresowane pozyskaniem środków UE, mogą to zrobić między innymi za pośrednictwem Gospodarki Regionalnej Szansy - II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dotacje Lublin

W rejonie województwa lubelskiego, jednym z podstawowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców są właśnie dotacje, Lublin - jak wiadomo wraz z całym województwem charakteryzują się znacznie niższym PKB oraz innymi wskaźnikami niż inne polskie województwa. Podmioty mogą starać się o dofinansowanie w znacznej mierze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60