Dofinansowanie POIG 8.1

Kiedy uzyskamy już dofinansowanie POIG 8.1, musimy pamiętać, że rozliczani będziemy nie tylko z okresu wprowadzania usługi na rynek, ale także przez 3 lata okresy trwałości. Jest on liczony od daty ukończeniu pracy nad projektem. W ciągu tego okresu nie wolno działalności zawiesić ani też zlikwidować i muszą być utrzymane wskaźniki płynności. Z danych wynika, że nikt począwszy od 2009 roku nikt jeszcze pieniędzy do PARP nie zwracał za źle wykonaną i świadczoną niezgodnie z wnioskiem usługę (oprócz Wnioskodawców, którzy sami z jakichś powodów zrezygnowali z realizacji projektu).

2012 dotacje na e-biznes

Przyznawane w roku 2012 dotacje na e-biznes stanowią formę dofinansowania nie tylko na oprogramowanie potrzebne, by stworzyć portal, świadczący e-usługę, ale także na zakup środków trwałych, które miałyby być pomocne w procesie wprowadzania usługi, a więc laptopy, czy też wyposażenie biura. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2008 r. dopuszczalny jest tylko zakup nowych środków trwałych, nie mogą być więc one używane.

Dotacja 8.1

Dotacja 8.1 to środki przeznaczone na projekty, wprowadzające na rynek e-usługi. Proces wprowadzania e-usługi w życie to tzw. okres realizacji projektu. Dofinansowywany projekt musi sie skończyć najpóźniej 31.12.2015 - dotyczy to okresu w trakcie którego klient otrzymuje raty zaliczki i tworzy projekt. Zwykle podzielony jest na okresy od 2-6 mcy. Maksymalnie może wynieść 2 lata a minimalnie 2 miesiące.

Dofinansowanie na e-biznes 2012

Dofinansowanie na e-biznes 2012 daje szansę na wykorzystanie podwyższonego progu dofinansowania dla młodych osób. Dofinansowanie w wysokości 80% może być stosowane jedynie w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (spółek cywilnych), których założyciele nie ukończyli jeszcze 27 roku życia. Nie dotyczy to spółek kapitałowych czyli przykładowo spółki z o. o.

Dofinansowanie Unijne 8.1

Dofinansowanie unijne 8.1 to pomoc dla tych, którzy nie boją się nowych technologii, a Internet jest miejscem, w którym spędzają kilkadziesiąt godzin tygodniowo - tym samym znają obyczaje panujące wśród jego użytkowników.

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012 przeznaczone jest na dofinansowanie projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych) oraz dotyczących wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia takich usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Fundusze na e-biznes

Gdzie najłatwiej sięgnąć po fundusze na e-biznes? Z pewnością odpowiednią drogą jest sporządzenie wniosku w ramach Działania 8.1 POIG. Mając dobry pomysł, w XXI wieku, a więc w dobie Internetu, nie musimy obawiać się, że nasze przedsięwzięcie zostanie niezauważone. Internet daje dziś wiele możliwości.

Generator wniosków dla działania 8.1 POIG

Generator wniosków dla działania 8.1 POIG jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie PARP, w odpowiedniej zakładce, dotyczącej działania 8.1 POIG. Nie warto jednak zostawiać rejestracji wniosku w generatorze na ostatnią chwilę, ponieważ często następują wówczas problemy techniczne. Nie znając generatora, łatwo możemy popełnić błąd, bądź nie wkleić wszystkich potrzebnych treści. W razie wątpliwości, warto aby proces ten został przeprowadzony przez profesjonalistów.

Fundusze 8.1 nabór Wrocław

Kolejną szansą dla mieszkańców Wrocławia na zdobycie Funduszy Unijnych, jest nabór w ramach Działania 8.1 PO IG. Wnioski składane w ramach działania przyjmuje regionalna RIF, a więc Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zapamiętajcie - fundusze 8.1 nabór Wrocław - warto skorzystać z kolejnej szansy.

Dotacja z Działania 8.1 2012

Szansą na powodzenie rynkowe przedsięwzięcia internetowego jest bez wątpienia dotacja z Działania 8.1 2012. Należy pamiętać, że składając wniosek oświadcza się że nie zalega się ze składkami wobec ZUS i podatkami wobec US, więc przez podjęciem decyzji o startowaniu w jednym z naborów w działaniu 8.1, warto uregulować swoje zobowiżania wobec tych instytucji.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60