Pomoc w pozyskaniu dotacji unijnych Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Świadczymy pomoc w pozyskaniu dotacji unijnych - cennik naszych usług znajduje się na witrynie, więc serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z nim.

8.2 E-biznes

Wnioskodawcy, którzy dopiero od niedawna interesują się tematyką wniosków składanych w ramach PO IG, często mylą działania, twierdząc, że Działanie 8.2: e-biznes dotyczy wprowadzenia na rynek nowej e-usługi. Warto raz na zawsze rozwiać te wątpliwości - Działania 8.2 polega na integracji informatycznej kilku przedsiębiorstw współpracujących ze sobą na stałe, posiadających różne systemy informatyczne, niezintegrowane ze sobą, pomiędzy którymi różnice uniemożliwiają szybką wymianę informacji między tymi podmiotami w sposób zautomatyzowany.

PO IG 8.1 2012

W ramach PO IG 8.1 2012 Projektodawcy składający wnioski często zastanawiają się jak duże znaczenie dla pozytywnej oceny wniosku ma jego forma ortograficzno-gramatyczna. należy pamiętać, że wniosek to nie matura z języka polskiego. Mogą pojawić się błędy stylistyczne i ortograficzne. Jedynym powodem odrzucenia wniosku mogą być błędy merytoryczne. Trzeba jednak pamiętać, by nie pojawiły się żadne błędy w nazwie firmy, numerach rejestrowych itp.

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to forma dofinansowanie polskich przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, posiadające adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o wsparcie.

Dzialanie 8.1 POIG

Dzialanie 8.1 POIG stwarza szansę prowadzenia działalności nie tylko na rynku polskim, ale także zagranicznym. E-usługi będąc kierowane na rynek krajowy i zagraniczny, dotyczą dwóch różnych grup odbiorców, mających różne potrzeby, dlatego do rynku zagranicznego również trzeba dołożyć osobne wskaźnik rezultatu - liczbę odbiorców, liczbę sprzedanych usług.

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie ma również swoje odpowiedniki. W gospodarkach podobnych do Polski, które wstąpiły do UE w podobnym okresie, a dostęp obywateli do Internetu kształtował się na podobnym poziomie, przeprowadzono kilka działań, mających na celu poprawienie dostępu obywateli do infrastruktury informatycznej oraz rozwój przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników do oceny innowacyjności przedsiębiorstw jest odsetek podmiotów wdrażających innowacje produktowe lub procesowe.

Biznesplan do działania 8.1

Wielu przedsiębiorców uważa, że aby starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach każdego działania POIG, konieczny jest biznesplan - w tym biznesplan do działania 8.1. Jest to jednak błędna opinia, ponieważ w ramach POIG 8.1 składany jest jedynie wniosek - będący w pewnym sensie biznesplanem, lecz do wniosku nie jest konieczne dołączenie oddzielnego biznesplanu, tak jak ma to miejsce w przypadku działania 8.2. Kiedy mamy wątpliwości w kwestiach formalnych, związanych z pisaniem wniosków, również warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Projekt 8.1

Czy aby dobrze napisać projekt 8.1, Wnioskodawca musi zapoznać się z setkami stron instrukcji i rozporządzeń? W wypadku, gdy chce tworzyć go sam, jest to jedyna droga, aby wniosek mógł uzyskać pozytywną ocenę. Jeżeli jednak codzienne obowiązki pochłaniają Państwu za dużo czasu, nie pozostawiając możliwości na zapoznawanie się z wytycznymi PARP, zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych konsultantów.

Działanie 8.1 2012

Projekty wnioskodawców ukierunkowanych na Działanie 8.1 2012 ciągle są oceniane przez PARP. Lista wniosków zatwierdzonych przez PARP w pierwszym naborze zawiera 111 pozycji, spośród których większość Wnioskodawców pochodzi z woj. mazowieckiego. Jeżeli również chcesz otrzymać dotacje, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Działanie 8.1 weksel in blanco

W ramach Działanie 8.1 weksel in blanco, podpisywany jest w momencie wystosowania pozytywnej oceny składanego wniosku o dofinansowanie. Weksel in blanco jest to weksel zaopatrzony w podpis wystawcy, lecz niewypełniony zupełnie, względnie nieposiadający niektórych cech, jakich prawo wymaga dla ważności weksla.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60