POIG 8.1

Unia Europejska zachęca przedsiębiorców do wykorzystywania wsparcia w ramach POIG 8.1, ponieważ wciąż do rozdysponowania jest znaczna pula środków. W przypadku innych działań, w których można było ubiegać się o wsparcie, zostały one rozdysponowane szybciej, gdyż łączna pula była niższa. POIG 8.1 wciąż jednak stwarza przedsiębiorcom szanse.

8.1

Działanie 8.1 jest jednym z priorytetowych, dlatego na każdy nabór PARP przeznacza znaczną pulę środków. Ciągle stawia się nacisk na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, dlatego dobre pomysły na e-biznes są doceniane, lecz podczas udziału w konkursie warto skorzystać z pomocy, by małe niedopatrzenia, niepotrzebnie nie dyskwalifikowały pomysłu. W kolejnym naborze, podobną usługę może wymyślić ktoś inny.

PARP 8.1

Jednym z ośrodków, wspierających przedsiębiorców w rozwoju działalności gospodarczej, głównie w dziedzinie gospodarki elektronicznej jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzenie działania PARP 8.1 PO IG, ma na celu rozwój przedsięwzięć o charakterze zautomatyzowanym, świadczonych za pośrednictwem internetu. To dobry pomysł na początek, a w procedurze aplikacyjnej z pewnością pomoże zainteresowanym nasz firma.

Dotacje 8.1

W ramach 8 Osi Priorytetowej PO IG, przedsiębiorcy starają się między innymi o dotacje 8.1. jest to działanie, w ramach którego ubiegają się o fundusze na e-biznes, a więc stworzenie portalu, świadczącego, czy to osobom fizycznym, czy firmom, szereg usług drogą elektroniczną. Przy tworzeniu wniosku warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy doradzą na czym warto się skupić.

Działanie 8.1

Zanim rozpoczniemy pisanie wniosku do Unii Europejskiej, warto zapoznać się z informacjami na temat działania, w którym wniosek ten chcemy złożyć. Działanie 8.1 wspiera projekty mające na celu świadczenie usług cyfrowych, a więc drogą elektroniczną. Obejmuje procedurę tworzenia produktów cyfrowych, bez których e-usługa stworzona w ramach działania nie mogłaby zostać wytworzona.

Wniosek o dotacje z Działanie 8.1 UE

Unia Europejska daje dziś Polakom nie tylko środki na rozwój kapitału ludzkiego, ale też - a może nawet głównie - na rozwój przedsiębiorczości i generowanie popytu na produkty cyfrowe. Złożony wniosek o dotacje z Działanie 8.1 UE to szansa na rozpoczęcie dochodowego e-biznesu, a tym samym sprostanie celom, jakie stawia przedsiębiorcom UE.

Wnioski 8.1

Przyznanie dotacji UE dla polskich przedsiębiorców, zawsze poprzedzone jest procedurą składania wniosków. Wnioski 8.1 składane są przez przedsiębiorców chcących rozwinąć e-biznes, poprzez który świadczyć będą innowacyjną e-usługę.

Wniosek Działanie 8.1 PARP

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją udzielającą wsparcia przedsiębiorcom, związanym głównie z branżą MŚP. Aby mieć szansę na dofinansowanie, każdy wniosek Działanie 8.1 PARP, składany jest najpierw elektronicznie, za pomocą generatora, a następnie musi zostać wysłany w formie papierowej do siedziby RIF. Eksperci w naszej firmie, zapewniają klientom nie tylko usługę opracowania i sporządzenia wniosku, ale też zarejestrują go oraz udzielą wskazówek, jak złożyć wersję papierową.

Pisanie wniosków POIG 8.1 Cennik

Firmy zajmujące się doradztwem w procesie pozyskiwania funduszy UE muszą zapewnić swoim klientom nie tylko dobrze napisany wniosek, ale także jasne zasady współpracy. Jeżeli chodzi o pisanie wniosków POIG 8.1 cennik usług w naszej firmie jest ogólnie dostępny, a współpraca z klientem przez cały czas odbywa się na jasnych zasadach. Zapraszamy na stronę oraz do zapoznania się z cennikiem.

PO IG 8.1 wniosek

Pozyskanie dotacji unijnych zawsze poprzedzone jest procedurą składania wniosków. W ramach PO IG 8.1 wniosek skupia w sobie ponad 20 punktów i łącznie liczy sobie średnio ponad 70 stron. Zadanie wypełniania wniosku nie jest łatwe, ale mając dobry pomysł na e-biznes, warto przejść tę procedurę, by w przyszłości stworzyć portal, odwiedzany przez tysiące użytkowników. Konsultanci naszej firmy pomogą przejść przez procedurę składania wniosku w ramach PO IG 8.1.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60