Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej to szansa dla wszystkich przedsiębiorstw z Polski, na otrzymanie dotacji w zakresie B+R. Celem poddziałania jest wsparcie firm w prowadzeniu prac rozwojowych, związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej"

Podziałanie 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" jest programem unijnym, który realizuje dotacje na prace rozwojowe. Dofinansowanie to skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Oznacza to, że o wsparcie z tego programu mogą się strać wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.2

Rozpoczęły się nabory wniosków konkursowych na realizację projektów, dofinansowywanych z środków Funduszy Europejskich. Przedsiębiorcy o dotację mogą się starać zarówno z środków Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jedną z najatrakcyjniejszych dotacji jest ta z poddziałania 1.1.2 PO IR, oferujące dofinansowanie prac rozwojowych, związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2

Nowe dotacje z programów unijnych to kolejna, bardzo duża szansa na otrzymanie środków na rozwój i innowacje. Jednak samo ubieganie się o pozyskanie dotacji unijnej jest trudnym procesem. Dla starających się o dofinansowanie unijne, wszelkie wymogi związane z ubieganiem się o dotację są utrudnieniem. Dlatego też pozyskując dotację, najczęściej skorzystać się z pomocy fachowców w tej dziedzinie.

Nabór wniosków poddziałanie 1.1.2

Nabór wniosków poddziałanie 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” rozpoczął się. Jest to więc okazja, by ubiegać się o dofinansowanie w zakresie badań i rozwoju.

Beneficjenci tego podziałania, mogą się strać o dotacje na prowadzenie badań przemysłowych oraz prace rozwojowe. Do beneficjentów zalicza się wszystkie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie RP.

Dofinansowanie z podziałania 1.1.2

Dofinansowanie z podziałania 1.1.2 PO IR stwarza możliwość uzyskania dodatkowych środków, na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Do właśnie projekty, obejmujące ich realizację zostaną dofinansowane z środków podziałania 1.1.2 PO IR.

O dotacje z podziałania 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” mogą się ubiegać wszystkie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski. Tak więc jeżeli jesteś mikro przedsiębiorcom czy prowadzić dużą firmę, możesz się starać dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Dofinansowanie z działania 1.1

Dofinansowanie z działania 1.1 PO IR można otrzymać na projekty, dotyczące badań, rozwoju i innowacji. Jednak w ramach działania 1.1. wpierane są odmienne cele. Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw" dzieli się na dwa poddziałania:
1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" - zwane także "Szybką ścieżką"
1.1.2 " Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej".

Dofinansowanie działania 1.2

Działanie 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego realizowane będzie w latach 2014-2020. Wyróżniamy:

– Poddziałanie nr 1.2.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne
– Poddziałanie nr 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

Beneficjentami tego działania są instytucje rynku pracy zgodnie z art.6. Dofinansowanie działania 1.2 to duża szansa dla wielu przedsiębiorstw. Wymagania jednak są duże i nie jest łatwo zdobyć dotacje unijną. Chyba, że skorzystasz z pomocy specjalistów.

1.2.3 Bony na innowacje

1.2.3 Bony na innowacje to poddziałanie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje wspiera następujące typy projektów:
- bon na B+R,
- bon na wzornictwo,
- bon na ochronę własności intelektualnej.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.3

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.3 to nasza specjalność! Nabór wniosków ramach tego poddziałania ruszył. Teraz czas na Twój krok w stronę sukcesu. Zgłoś się do nas, a napiszemy wniosek o dofinansowanie za Ciebie.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje wspiera następujące typy projektów:
- bon na B+R,
- bon na wzornictwo,
- bon na ochronę własności intelektualnej.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60