Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.3

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.3 z nami jest o wiele prostsze! Trwa konkurs o dotacje, dlatego najwyższy czas by złożyć wniosek. Rozsądni przedsiębiorcy wiedzą, że tylko gdy jest on profesjonalnie napisany, mają szansę na uzyskanie dotacji. W tym celu wystarczy zgłosić się do naszej firmy! Zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji od bardzo dawna. Oferujemy usługę polegającą na napisaniu dla Ciebie wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.3

Wystartował nabór wniosków poddziałanie 1.2.3. Jeśli uważasz, że Twój projekt zasługuje na dotacje unijną w ramach tego poddziałania, złóż wniosek! Chętnie napiszemy go za Ciebie, ponieważ wiemy, że wniosek napisany przez specjalistów z dziedziny dotacji unijnych ma zdecydowanie realniejszą szansę na zdobycie dofinansowania. W tej kwestii jesteśmy niezastąpieni!

Co powinniśmy wiedzieć o poddziałaniu 1.2.3?

Dofinansowanie z podziałania 1.2.3

Dofinansowanie z poddziałania 1.2.3 otrzymać mogą projekty typu:

- bon na B+R
- bon na wzornictwo
- bon na ochronę własności intelektualnej

Działanie 1.2.3 nosi bowiem nazwę BONY NA INNOWACJE i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM 2014-2020). Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Alokacja na poddziałanie 1.2.3 wynosi 20 000 000 EURO.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje to dla małopolskich przedsiębiorstw niepowtarzalna okazja, by skorzystać z środków unijnych na zakup innowacyjnych usług. Oferowane dofinansowanie z programu obejmuje tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego to program realizujący dotacje dla przedsiębiorców, na zakup usług:

badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem lub ulepszeniem produktu, usługi bądź procesu produkcji,
w zakresie wzornictwa,
dotyczących ochrony intelektualnej.

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego jest dotacją przeznaczoną tylko dla tych przedsiębiorstw, które należą do sektora MŚP oraz prowadzą swoją działalność na terenie województwa małopolskiego, co potwierdzone jest wpisem w właściwym rejestrze.

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach to cel dotacji udzielanej, w ramach realizacji podziałania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego. Dla przedsiębiorców jest to okazja, by otrzymać sporą dotację.

Aby móc skorzystać z dofinansowania trzeba być przedsiębiorstwem, należącym do sektora MŚP czyli posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Poza tym warunkiem beneficjenci muszą prowadzić swoją działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co powinno być potwierdzone wpisem do właściwego rejestru.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Nabór wniosków z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO woj. Małopolskiego rozpoczął się już. Dla przedsiębiorców to okazja, by pozyskać dotacje na projekty polegające na:

- Zakup usług badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego bądź ulepszonego produktu, usługi czy zmian procesowych,
- Zakup usług związanych z wzornictwem,
- Zakup usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego.

Regionalny PO Województwa Małopolskiego

Regionalny PO Województwa Małopolskiego oferuje przedsiębiorcom z województwa małopolskiego dotacje na zakup usług, które mają służyć zakupowi:
usług badawczo-rozwojowych, polegających na opracowaniu nowych lub ulepszeniu produktów, usług, procesów produkcyjnych,
usług związanych z wzornictwem,
usług służących ochronie własności przemysłowej.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski mogą się starać o dotację w wysokości nawet 90% kosztów kwalifikujących. Jednak wysokość dofinansowania jest zależna.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje już trwa! Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego to możliwość pozyskania dodatkowych środków, na realizację projektu zakładającego zakup usługi badawczo-rozwojowej i nie tylko.

Czego warto się dowiedzieć o programie?

Cel: Dofinansowanie zakupu usługi, polegającej na opracowaniu lub ulepszeniu produktu, usługi, procesu technologicznego czy usługi w zakresie wzornictwa lub ochrony własności przemysłowej.

Maksymalne dofinansowanie: 90% kosztów kwalifikujących.

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3 "Bony na innowacje dla MŚP"? To pytanie może zadać sobie wiele przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na terenie województwa małopolskiego. Otóż rozpoczął się nabór wniosków konkursowych w ramach tego poddziałania.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60