Wnioski działanie 3.2

Ruszył kolejny konkurs o dofinansowanie! Wnioski działanie 3.2 można już składać. Być może przyda Cie się pomocna dłoń profesjonalisty z naszego biura. Naszą specjalnością jest zdobywanie dotacji dla przedsiębiorców. Wiemy, jak wielkie znaczenie ma wniosek o dofinansowanie, dlatego chętnie wyręczymy Cię w tym zadaniu. Przedsiębiorcy bardzo często zwracają się do nas o pomoc, ponieważ wiedzą, że przyniesie to oczekiwane korzyści. Wynika to z naszego profesjonalizmu i wieloletniego doświadczenia.

Działanie 3.2 nabór wniosków

Nadszedł czas na działanie 3.2 - nabór wniosków!

Co to za działanie? Pochodzi ono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowanego na inicjatywę finansową 2014-2020. Na dofinansowanie z działania 3.2 liczyć mogą przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, których projekty przyczyniają się do zwiększenia zastosowania innowacji w MŚP. Wyróżniamy dwa poddziałania zawierające się w działaniu 3.2, a mianowicie poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 3.2

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 3.2 to nasza specjalność! Konkurs o dofinansowanie niedawno wystartował, dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z naszej usługi jaką jest pisanie wniosków o dotacje.
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jego celem jest zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie to podzielić możemy na:

- Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
- Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP zostało przygotowane dla inicjatywy finansowej na lata 2014-2020. Pochodzi ono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Działanie 3.2 jako cel szczegółowy obrało sobie zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjenci realizować będą mogli projekty typu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP podzielić możemy na następujące poddziałania:

Nabór wniosków z programu 3.2

Nabór wniosków z programu 3.2 trwa. Zachęcamy do składania wniosków! Działanie 3.2 pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i realizowane będzie w latach 2014-2020. Możemy wyróżnić:
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Celem szczegółowym działania 3.2 jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP.

Dla kogo jest program 3.2?
Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dla wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych i procesowych.

3.2 Innowacje w MŚP

3.2 Innowacje w MŚP to działanie mające na celu zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP. Pochodzi ono z RPO WSL (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego) i będzie realizowane w latach 2014-2020.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty będą miały na celu wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych.

Działanie 3.2

Działanie 3.2 nosi nazwę Innowację w MŚP i pochodzi z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem tego działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP. Za ogłaszanie konkursów i pośredniczenie odpowiedzialna jest instytucja PARP. Działanie 3.2 podzielić możemy na:

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

POIR poddziałanie 2.3.2

POIR poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" umożliwia firmom, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uzyskać środki, na pokrycie części kosztów realizacji projektu, polegającego na zakupie innowacyjnej usługi.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się starać przedsiębiorcy z całej Polski, lecz muszą należeć do sektora MŚP (czyli być mikro, małymi lub średnimi firmami). Celem projektu jest wsparcie zakupu innowacyjnych usług. Mogą więc one dotyczyć opracowania lub znacznego ulepszenia wyrobu, usługi, technologii produkcji oraz nowego projektu wzorniczego.

Działanie 2.3

Działanie 2.3 PO IR "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom z całej Polski, otrzymać wsparcie w zakresie zakupu innowacyjnych usług.

Działanie 2.3, a dokładnie podziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" to szansa na otrzymanie dofinansowanie aż do 80% kosztów kwalifikujących. Wartość dotacji jest jednak uzależniona od statusu jednostki i specyfiki projektu.

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" to doskonała okazja dla przedsiębiorców z całej Polski, by otrzymać wsparcie w zakupie innowacyjnej usługi. Dotacja to spore wsparcie finansowe, gdyż może ona pokryć do 70% lub 80% kosztów kwalifikujących.

Dofinansowanie z PO Inteligentny Rozwój w ramach 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" przeznaczone jest dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60