dofinansowanie z działania 1.2

Dofinansowanie z działania 1.2 to coś, czym nie pogardziłby żaden przedsiębiorca. Działanie 1.2 przeznaczone jest dla dużych przedsięwzięć B+R, które mają ogromne znaczenie dla rozwoju poszczególnych działów gospodarki. Niedawno ruszył konkurs o dofinansowanie w ramach tego działania. Aby zawalczyć o dotacje należy napisać odpowiedni wniosek. Jest to bardzo ważna kwestia, od której zależy sukces Twojego projektu. Właśnie dlatego tak wiele przedsiębiorców decyduje się skorzystać z naszych usług. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych.

Dotacje unijne z poddziałania 1.2.1

Podmioty działające na rynku Polskim w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej ubiegać mogą się o szereg dotacji, jedną z nich są dotacje unijne z poddziałania 1.2.1 mające na celu zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwach głównie w zakresie prac rozwojowych i badawczych, czyli tak zwanych prac B+R.

dofinansowanie działania 1.2

Wystartował nabór wniosków w ramach działania 1.2! Nie będzie on trwał wiecznie, dlatego nie ma co zwlekać! Aby zawalczyć o dotacje unijną należy złożyć wniosek o dofinansowanie.
Działanie 1.2 podzielić można na:

– Poddziałanie nr 1.2.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne
– Poddziałanie nr 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Beneficjentami tego są instytucje rynku pracy zgodnie z art.6.

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.2

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.2 nie jest niczym prostym. Dofinansowanie to ogromna szansa dla przedsiębiorstwa, dlatego wymagania są duże. Wszystko jednak jest możliwe, jeżeli dobry projekt, wpadnie w ręce profesjonalistów! Nasza firma zajmuje się zdobywaniem dotacji dla swoich klientów. Możemy pochwalić się dużą skutecznością! W zakres naszych usług wchodzi między innymi pisanie wniosków o dofinansowanie. O dofinansowanie starać się mogą:

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego ma za zadanie realizować projekty, które w głównej mierze przyczynią się do rozwoju tego obszaru. W dużej mierze dofinansowywane będą projekty, które skupią się na inteligentny specjalizacjach wskazanych dla tego regionu.

Priorytet inwestycyjny 1.2

Priorytet inwestycyjny 1.2(PI 1B) realizuje w ramach II osi priorytetowej PO IR cel szczegółowy 2: Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
W ramach tego projektu realizowane będą takie projekty jak:
- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
- Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
- Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
- Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

1.2 Badanie przemysłowe

"1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrażania" lub też "Bony na innowacje" to nowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. Celem programów unijnych jest wspieranie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Ta dotacja jest bardzo dobrym sposobem na realizację tego założenia.

Co warto wiedzieć o programie 1.2 "Bony na innowacje"

Wnioski działanie 1.4.1

"Wnioski działanie 1.4.1" to dobry przykład tego, jak duże jest zainteresowanie programami unijnymi. Jest to bowiem jedno z najpopularniej wpisywanych haseł w wyszukiwarkę z tego zakresu.

Wnioski o dofinansowanie z działania 1.4.1. Można składać jeszcze przez kilka dni, dlatego chętni do realizacji programu z tego zakresu powinni się pośpieszyć. Warto już dziś zainteresować się programem, wspierającym internacjonalizację i eksport (1.4 RPO woj. dolnośląskiego) i skontaktować się z naszą firmą, by móc jak najszybciej sporządzić wniosek o dofinansowanie z tego podziałania.

Rozwój produktów i usług w MŚP poddziałanie 1.5

Rozwój produktów i usług w MŚP poddziałanie 1.5 skierowane jest do mikro, małych oraz średnich firm funkcjonujących na terenie Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dofinansowane zostaną projekty wspierające innowacyjność produktową oraz procesową.

Projekty poddawane będą różnym ocenom. Warto więc postarać się już na samym początku drogi po dotacje unijne, aby projekt nie został odrzucony. Z tego powodu zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z naszą ofertą. Rozwój produktów i usług w MŚP poddziałanie 1.5 - Kompleksowa pomoc w pozyskaniu dotacji unijnych. Zapraszamy.

Konkurs horyzontalny 1.2.1

Konkurs horyzontalny 1.2.1 o nazwie "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" to kolejna z licznych możliwości otrzymania dotacji na badania i rozwój.

Konkurs ten wchodzi w skład:

I osi priorytetowej RPO woj. dolnośląskiego - "Przedsiębiorstwa i innowacje"
Działania 1.2 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Podziałania 1.2.1 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”
oraz schematu 1.2. B czyli "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw"

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60