Pisanie wniosków do działania RPO 1.2

Trwa nabór wniosków konkursowych na działanie 1.2 RPO woj. Podkarpackiego. Jest to więc duża szansa dla przedsiębiorców z tego rejonu. Aby można z niej było skorzystać potrzebny jest dobrze sporządzony wniosek o dotacje, który zadecyduje o przyznaniu dofinansowania z UE.

Pisanie wniosków do działania PRO 1.2."Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" to spore wyzwanie dla przedsiębiorców. Szkoda trudzić się z tym samemu. Warto zdecydować się z na pomoc ze strony naszych specjalistów.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe Bony na innowacje

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe Bony na innowacje to wszytko określenia, jakie wiążą się z nową dotacją z Regionalnych Programów Operacyjnych woj. podkarpackiego.

Dotacja o której tu mowa to wsparcie w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Dzięki temu dofinansowaniu beneficjenci mogą pozyskać środki na zakup specjalistycznej usługi doradczej lub badawczo-rozwojowe.

Nowa dotacja, nowa szansa na rozwój. Skorzystaj z niej i naszej pomocy w pozyskiwaniu dotacji.

1.2 Bony na innowacje

Jednym głównych celów funduszy unijnych jest wpieranie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Dzięki dotacjom z programów takich jak PO IR oraz także z Regionalnych Programów Operacyjnych, polskie firmy stają się coraz bardziej innowacyjne oraz konkurencyjne.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Wnioski na działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, można już składać. Zanim jednak podejmie się starania o pozyskanie dotacji z tego podziałania, warto zapoznać się z założeniami projektu.

Po pierwsze dobre jest się szczegółowo zapoznać z celem dotacji i przeznaczeniem środków. W przypadku działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, celem dotacji jest wsparcie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe

Działanie RPO 1.2 badania przemysłowe ma na celu rozwój działalności badawczo-rozwojowej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Projekty mogą być dofinansowane na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Poddziałanie 1.2.2

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeznaczony jest dla:
- publicznych służb zatrudnienia,
- Ochotniczych Hufców Pracy,
- agencji zatrudnienia,
- instytucji szkoleniowych,
- instytucji dialogu społecznego,
- instytucji partnerstwa lokalnego.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową ludzi młodych.

Poddziałanie 1.2.2 - chcesz pozyskać dofinansowanie? Zadzwoń i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Wnioski działanie RPO 1.2

Wnioski działanie RPO 1.2 powinny być składane przez mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku nie krócej niż 12 miesięcy oraz uzyskują przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Celem projektu jest dofinansowanie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej MSP. Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach działania RPO 1.2 ? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości.

Działanie RPO 1.2 nabór wniosków

Czym jest działanie RPO 1.2 nabór wniosków? To możliwość pozyskania dofinansowania pozwalającego na wdrożenie projektu w życie. W ramach tego programu wnioski mogą być składane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to bariera, która blokuje wiele podmiotów do podjęcia starań o pozyskanie dofinansowania. Nie warto poddawać się dlatego, że wniosek musi spełniać odpowiednie kryteria, aby nie został odrzucony przez Komisję. Najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów, dla których pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to błahostka. Nasza wiedza z pewnością zwiększy szansę na zdobycie dofinansowania.

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego działanie 1.2

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego oferuje przedsiębiorstwom dofinansowanie z zakresu działania 1.2 "Bony na innowacje". Podobne działania oferowane są z innych Regionalnych Programów Operacyjnych. Są to na przykład RPO woj. małopolskiego czy PO IR.

Działania takie jak 1.2 RPO "Bony na innowacje" wspierają przedsiębiorstwa w zakupie specjalistycznych usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Są więc docelowym wsparciem, w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60