Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2

Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2 rozpoczął się!

Dla przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego to doskonała wiadomość. Będą mogli oni pozyskać dotacje na zakupu innowacyjnych usług, od jednostek naukowych.

Nabór wniosków z programu RPO 1.2

Kolejny nabór wniosków z programu RPO 1.2 już się rozpoczął. Dla przedsiębiorców z województw, takich jak podkarpackie czy dolnośląskie to wspaniała wiadomość.

Dotacje z programu RPO woj. podkarpackiego w ramach 1.2 stanowią dla firm z tego regionu możliwość, otrzymania dotacji na zakupu innowacyjnych usług. Wymaga się jednak, by usługi te polegały na fachowym doradztwie w zakresie B+R oraz były świadczone przez jednostki naukowe.

Chcących otrzymać dotację, co oczywiście nie jest łatwe, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Działanie RPO 1.2

Działanie RPO 1.2, realizowane w województwie podkarpackim to możliwość pozyskanie dofinansowania, na zakup usługi od jednostek naukowych. Usługi te mogą być doradcze lub badawczo-rozwojowe.

Dotacje na zakup tych usług mogą otrzymać mikro, małe oraz średnie firmy, działające na terenie województwa podkarpackiego. Pula środków przeznaczonych na realizację tego podziałania to około 4 milinów złotych, co i tak stanowi bardzo duże wsparcie.

RPO 1.2 Badania przemysłowe

RPO 1.2 Badania przemysłowe to program skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz uzyskujących przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Dofinansowanie obejmuje sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Powinno się ono składać z oceny wykonalności planowanego badania oraz planu ich przeprowadzenia.

Badania przemysłowe 1.2

Badania przemysłowe 1.2 to program, który dofinansowuje sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Projekty mogą obejmować tylko finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Beneficjentami programu są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 12 miesięcy oraz uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw stworzony jest dla MSP oraz Lokalnych Grup Działania, których projekty mają na celu umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim.
Celem działania 1.4 jest wzrost poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Głównie koncentruje się on na zwiększeniu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.4.2

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.4.2 to cel coraz to większej grupy odbiorców działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.4.2 ma na celu tworzenie nowych modeli biznesowych, które umożliwią wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Beneficjentami są MŚP oraz Lokalne Grupy Działania.

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pomogą szybciej i skuteczniej pozyskać dofinansowanie z UE. Zapraszamy do kontaktu.

Pisanie wniosków do działania 1.4.2

Pisanie wniosków do działania 1.4.2 to nasza oferta skierowana do beneficjentów działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Głównym jego celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych.

Wspierane będą projekty umożliwiające wdrożenie kompleksowych strategii biznesowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pozyskania dofinansowania do kontaktu z naszym biurem. Z nami pozyskanie dotacji będzie skuteczne i przyjemniejsze. Zapraszamy.

Poddziałanie 1.4.2 nabór wniosków

Poddziałanie 1.4.2 nabór wniosków skierowany jest do MŚP oraz Lokalnych Grup Działania, których celem jest tworzenie nowych modeli biznesowych.

Ważne jest, aby składane projekty tworzyły długoterminowe strategie biznesowe mające na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60