Nabór wniosków w ramach działania 1.4.2.

Nabór wniosków w ramach działania 1.4.2. jest coraz popularniejszym tematem wśród przedsiębiorców. Głównym celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Kto ma szansę na dotacje?
Większe szanse na dofinansowanie z UE mają projekty realizowane w partnerstwie oraz w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu? Myślisz o pozyskaniu dofinansowania? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

Poddziałanie 1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Celem poddziałania jest polepszenie warunków do rozwoju MŚP.

Realizowane mogą być np. projekty tworzące powiązania kooperacyjne między przedsiębiorstwami, opracowujące standardy nowych usług obejmujące testowanie usług a także projekty związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego lub wprowadzeniu dodatkowych produktów/usług.

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków na poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, realizowane przez Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska już trwa. Dla firm z tego terenu to niepowtarzana szansa, by otrzymać wsparcie , które umożliwi wejście na nowe rynki.

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Rozwój działalności firmy na nowych rynkach oraz wzrost wielkości eksportu to dla firm szansa na osiągnięcie dużego sukcesu. Jednak działania mające na celu internacjonalizację są bardzo kosztowne, tak więc wiele firm, głównie mniejszych ma z tym problem.

Doskonałym wsparciem dla firm są programy unijne, oferujące dotacje na takie działania. Dla mikro, małych i średnich firm z sektora MŚP, prowadzących działalność na terytorium województwa dolnośląskiego wsparciem jest działanie 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny.

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw to kolejne realizowane działanie, z Regionalnych Programów Operacyjnych. W ramach realizacji tego podziałania przedsiębiorstwa, mogą starać się o dofinansowanie działań, takich jak:
tworzenie długoterminowych strategii biznesowych, mający na celu: tworzenie i rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktów lub usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozwój kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1

Odkąd rozpoczęła się nowa perspektywa finansowana Funduszy Unijnych, ubieganie się o dofinansowanie z podziałania 1.4.1 czy 1.2.1 bardzo wzrosła. Nowe środki i nowe programy unijne są kolejnym wsparcie dla krajów unijnych, w tym także dla Polski.

Wymienionym tutaj działaniem jest 1.4.1 RPO. Program ten ma za zadanie wspierać przedsiębiorstwa z sektora MŚP w internacjonalizacji oraz w zakresie rozwoju eksportu. W obecnym czasie wnioski o przyznanie tej dotacji, mogą składać beneficjenci z terenów Dolnego Śląska.

Napiszemy wniosek w ramach działania 1.4

Ruszył nabór wniosków konkursowych, w ramach realizacji podziałania 1.4 RPO województwa dolnośląskiego. Działanie to nosi nazwę "Internacjonalizacja przedsiębiorstw", a więc jak sama nazwa mówi wspiera przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tworzeniu nowych modeli biznesowych, które mogą pomóc w internacjonalizacji.

Na realizację działania 1.4 z Regionalnego Programu Operacyjnego jest przeznaczone około 19 milinów euro, co stanowi bardzo dużą pulę środków. Dotacje z działania 1.4 można wykorzystać w bardzo różny sposób, na przykład na otwieranie nowych kanałów biznesowych.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.4

Programy jakie realizuje Unia Europejska są od lat dużym wsparciem dla polskiej gospodarki, a poprzez to dla każdego z nas. Chociaż szansa jest bardzo duża, pozyskanie dotacji to nie coś łatwego. Wymagane jest, by każdy beneficjent złożył wniosek, w którym określić wysokość dofinansowania, jakie chce pozyskać, cel na jaki zostanie przeznaczone oraz zawrzeć inne dane wymagane regulaminami konkursu. Wniosek o dotacje jest więc kluczem do otrzymania środków unijnych.

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego działanie 1.4

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego działanie 1.4 tak brzmi możliwość otrzymania dotacji na stworzenie nowych modeli biznesowych, umożliwiających pozyskanie nowych rynków. Internacjonalizacja firm oraz pomoc w rozwoju ich eksportu jest bardzo dużą szansą dla firm. Warto z niej skorzystać.

Pozyskaj dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego - napisz do nas lub zadzwoń.

Nabór wniosków z programu 1.4.1

Nabór wniosków z programu 1.4.1 PRO woj. dolnośląskiego, który wspiera internacjonalizację przedsiębiorstw i rozwój eksportu już trwa!

Dotacje na tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, internacjonalizację przedsiębiorstw oraz rozwój eksportu to bardzo duże wsparcie dla firm. Nie od dziś wiadomo, że wzrost eksportu i pozyskiwanie nowych rynków zbytów to przepis na sukces w biznesie.

Dofinansowanie z RPO jest duże, a więc wiedząc jakie korzyści oferuje, koniecznie trzeba z niego skorzystać.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60