Działanie 1.4

Już rozpoczęło się działanie 1.4, realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego. Obejmuje ono wsparciem mikro, małych oraz średnich beneficjentów, prowadzących swoją działalność na terytorium Dolnego Śląska. Oferuje dotacje na działania wpierające internacjonalizację przedsiębiorstw oraz wspierające rozwój eksportu firm.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.5.2

Coraz więcej przedsiębiorców interesuje się tematem jakim jest ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.5.2. Nic dziwnego skoro daje to możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację projektu.

Poddziałanie 1.5.2 wspiera innowacyjność produktową i procesową. Jego beneficjentami są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Istotnym faktem jest to, aby projekty dotyczyły także inteligentnych specjalizacji regionu.

Wnioski działanie 1.5.2

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem jakim są wnioski działanie 1.5.2 to z pewnością myślisz o pozyskaniu dofinansowania. Musisz jednak pamiętać o tym, że działanie to wspiera projekty mające na celu polepszenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Jeśli chciałbyś zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie to ważne jest to, aby Twój projekt dotyczył inteligentnych specjalizacji regionu oraz abyś miał większy niż wymagany minimalny kapitał własny.

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 został ogłoszony niedawno i skupia uwagę coraz to większego grona przedsiębiorców. Jest on skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców wspierających innowacyjność produktową i procesową.
Głównie działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z obszaru Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Poddziałanie 1.5.2

Poddziałanie 1.5.2 ma na celu wsparcie innowacyjności procesowej i produktowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Wsparcie otrzymają projekty które:
koncentrują się na innowacyjności procesowej oraz produktowej;
realizowane są w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
wnoszą większy niż wymagany minimalny kapitał własny;

1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW

Beneficjentami działania jakim jest 1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na obszarze Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.5.1

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.5.1 skierowane jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw a także zgrupowań i partnerstw MŚP. Projekty mogące liczyć na dofinansowanie powinny koncentrować się na innowacyjności produktowej oraz procesowej:
wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5

Dzięki temu, że od lat pomagamy przedsiębiorcom pozyskać dofinansowanie z UE, to napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5 wszystkim, którzy pragną pozyskać środki unijne w ramach tego programu. Zdobyta przez lata wiedza pozwoli ocenić czy projekt ma jakiekolwiek szansę na pozyskanie funduszy.

W ramach tego poddziałania 1.5 wspierane będą projekty mające na celu zwiększenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Chcesz mieć większe szanse na pozyskanie dotacji? Zapraszamy do kontaktu oraz podjęcia współpracy.

Pisanie wniosków do działania 1.5.1

Pisanie wniosków do działania 1.5.1 to jedna z naszych usług skierowana do osób marzących o realizacji pomysłu dzięki funduszom unijnym. Działanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP pozwala na pozyskanie dofinansowania np. na zakup środków trwałych, gruntów czy też modernizację nieruchomości.

Dofinansowanie obejmuje projekty o wartości do 100 tys. do 9 mln zł.

Poddziałanie 1.5.1 nabór wniosków

Poddziałanie 1.5.1 nabór wniosków został ogłoszony przez województwo dolnośląskie. W ramach poddziałania można otrzymać dofinansowanie na realizację takich projektów jak np.: zakup środków trwałych, zakup gruntów, pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem.

Dofinansowanie to aż 45% wartości całego projektu.

Chcesz pozyskać dofinansowanie? Skontaktuj się i poznaj naszych ekspertów. Zapraszamy do współpracy. Pomożemy Ci pozyskać dotację i zrealizować projekt.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60