Nabór wniosków w ramach działania 1.5.1

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.1 ukierunkowany jest na projekty nastawione na zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz wzrostu rynkowej aktywności instytucji naukowych.

Celem działania 1.5.1 jest tworzenie sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

Jeżeli interesuje Cię nabór wniosków w ramach działania 1.5.1 to skontaktuj się z nami. Chętnie sprawdzimy Twój wniosek czy ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie pozyskania dotacji unijnych. Zapraszamy do kontaktu.

Poddziałanie 1.5.1

Celem jakie ma poddziałanie 1.5.1 jest stworzenie i rozwój infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych, poprzez inwestycje ukierunkowane na parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra zaawansowanych technologii. Poddziałanie skupia się w głównej mierze na tworzeniu sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

Chcesz pozyskać dotacje? Skontaktuj się z naszym biurem i poznaj naszą ofertę. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie zwiększą Twoje szanse na pozyskanie środków unijnych. Zapraszamy do kontaktu.

1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP to program RPO Dolnego Śląska. Podstawowym celem programu jest podniesienie innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzający realizować inwestycję w ramach projektu na terenie województwa dolnośląskiego na dowolną formę inwestycji początkowej.

Rozwój produktów i usług w MŚP

Rozwój produktów i usług w MŚP przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową.

Projekty będą poddawana różnym ocenom, warto więc postarać się, aby projekt był najlepszy i nie został odrzucony. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach programu rozwój produktów i usług w MŚP.

Budżet poddziałania 1.2.1

Interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Jak wielki jest budżet poddziałania 1.2.1”? Otóż alokacja podziałania 1.2.1 wynosi 100 000 000 EUR. O tak wielką sumę mogą walczyć beneficjenci programu. Ważne jest, aby składane wnioski dotyczyły projektów wspierających badania oraz rozwój. Dużym wsparciem cieszy się będą przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.2.1

Na dofinansowanie projektów podziałania 1.2.1 przeznaczono 100 000 000 EUR, o które mogą postarać się podmioty takie jak:
przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni
- organizacji pozarządowych
- instytucji otoczenia biznesu

Cel podziałania 1.2.1

Jaki jest cel podziałania 1.2.1? Ma on za zadanie wspierać projekty koncentrujące się na badaniach i rozwoju. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1

Zastanawiasz się kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1? Beneficjentami poddziałania są: przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych;
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni;
- organizacji pozarządowych;
- instytucji otoczenia biznesu.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa przeznaczony jest dla przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Projekty, aby miały możliwość otrzymania dofinansowania muszą skupiać się w głównej mierze na tworzeniu oraz rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego.

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa to działanie, które koncentruje się na zwiększeniu aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Beneficjentami są małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Na środki unijne mogą liczyć beneficjenci z projektami skupiającymi się na obszarach inteligentnych specjalizacji oraz opartych na technologiach wspomagających.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60