1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne

Beneficjentami działania 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne są przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Wsparcie środków unijnych przeznaczone jest dla projektów mających na celu rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa jest stworzony dla przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty, którzy chcą pozyskać dodatkowe pieniądze na realizację projektu.

Dofinansowanie dotyczy projektów tworzących i wspierających zaplecze badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa ma na celu tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wartość całego poddziałania to ponad 55 mln złotych przeznaczonych na aktywność badawczo-rozwojową.

Beneficjentami są przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Dofinansowanie mają możliwość otrzymać projekty, które w głównej mierze skupiają się na tworzeniu i rozwoju zaplecza badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.1

1.2.1 lub "Tworzenie infrastruktury badań i rozwoju w przedsiębiorstwach" to oznaczenia kolejnego programu, realizowanego przez Regionalne Programy Operacyjne. Tym razem poddziałanie 1.2.1 o nazwie "Tworzenie infrastruktury badań i rozwoju w przedsiębiorstwach" zostanie sfinansowanie z funduszy RPO województwa Dolnośląskiego.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1 może być znacznie prostsze, jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług ekspertów, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomogą Ci pieniądze.

Beneficjentami poddziałania 1.2.1 są przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.
Dofinansowanie można otrzymać wspierając zaplecze badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.2

Podziałanie1.2 Regionalnych Programów Operacyjnych stanowi doskonałą szansę dla przedsiębiorców. Do pozyskania jest w sumie kilkanaście milinów złotych, a każdy z beneficjentów może dzięki dotacji, pokryć część kosztów realizacji projektu.

Podstawą w pozyskaniu dofinansowania jest dobrze wykonany wniosek aplikacyjny. To od niego zależy czy dotacja zostanie przyznana i w jakiej wysokości. Wykonanie takiego wniosku jest nie łatwym zadaniem. Dlatego jeżeli podejmuje się starania o dofinansowanie unijne, warto skorzystać z usług naszej firmy.

Napiszemy wniosek w ramach działania 1.2

Oferta naszej firmy jest bardzo duża. Od lat zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji z programów unijnych. Gdy rozpocząć się nabór wniosków na kolejne działania z RPO woj. dolnośląskiego, również intensywnie wspierany beneficjentów w pozyskiwaniu dotacji.

Wnioski działanie 1.2.1

Wnioski działanie 1.2.1 można już składać!

Regionalne Programy Operacyjne rozpoczęły realizację podziałania 1.2.1, tak więc beneficjenci mogą już składać wnioski o dofinansowanie z tego programu. Do pozyskania jest naprawdę dużo pieniędzy, które będzie można pozyskać na rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Nie ma na co czekać!

Wnioski na podziałanie 1.2.1 można składać już tylko przez kilka dni. Nie czekaj, napisz lub zadzwoń do nas i pozyskaj dotację z podziałania 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1 nabór wniosków

Podziałanie 1.2.1 nabór wniosków już trwa!

To doskonała okazja, by otrzymać środki na tworzenie i rozwój infrastruktury badań i rozwoju w przedsiębiorstwach. Środki przeznaczone na ten program są również duże. Tak więc realizacja podziałania 1.2.1 to naprawdę niepowtarzalna szansa.

Niestety proces pozyskiwania dofinansowania unijnego nie jest łatwy, więc dobrze jest skorzystać z profesjonalnej pomocy. Skontaktuj się z naszą firmą, wesprzemy Cię w pozyskiwaniu dotacji.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.2

Pojawiła się kolejna szansa rozwoju dla przedsiębiorstw. Stanowi ją realizacja podziałania 1.2.1 z Regionalnych Programów Operacyjnych. Pozyskanie dofinansowanie z tego programu to wspaniała okazja. Niestety ubieganie się o dofinansowanie jest bardzo trudne. Dlatego może być potrzebna specjalistyczna pomoc.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.2 RPO to jedna z usług naszej firmy, która pomoże w pozyskaniu dotacji z UE. Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji, jaką oferuje Unia Europejska.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60