Poddziałanie 1.4.2 promocja gospodarcza regionu

Poddziałanie 1.4.2 promocja gospodarcza regionu, to program działający na terytorium województwa podlaskiego. Zakłada on otrzymanie dofinansowania w wysokości nawet 70-80% szacowanych kosztów inwestycji. Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomoc uzyskać można na inwestycję w środki trwałe (urządzenia, maszyny, wyposażenie itp.), wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania). warunkiem jest, aby wymienione wartości i środki związane były z:
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
- wprowadzeniem nowych produktów lub usług;

Poddziałanie 1.4.1 wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, których interesuje ekspansja na rynki zagraniczne mogą starać się o dofinansowanie z Unii w ramach ogłoszonego właśnie konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego poddziałanie 1.4.1. wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Beneficjentami tego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aby być brane pod uwagę muszą wypełnić co najmniej dwa działania z listy wskazanej przez Instytucję Zarządzającą, z których przynajmniej jedno musi dotyczyć listy działań obowiązkowych.

Działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Wybory projektów, które wpisują się w działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej będą przeprowadzane w trybie konkursowym. Typy przedsięwzięć, których beneficjentami są mikro , małe i średnie przedsiębiorstwa obejmują:

Jak pozyskać fundusze unijne

Jeśli często zastanawiasz się jak pozyskać fundusze unijne, nie wiesz skąd czerpać informacje na temat trwających konkursów, to skontaktuj się z nami. Nasi eksperci bardzo dobrze znają się na wszystkim, co związane jest z dotacjami i ich pozyskiwaniem. Chcąc otrzymać prawdziwe, aktualne informacje po prostu do nas zadzwoń, a nasi fachowcy udzielą ci porad, pomogą wybrać odpowiedni program i napiszą wniosek o dotację.

Pisanie wniosków o dotację na piec gazowy w mieście Kraków

Czas zacząć pisanie wniosków o dotację na piec gazowy Kraków. Termin rozstrzygnięcia konkursu zbliża się nieubłaganie i każdy dzień nas do niego przybliża. Warto więc zastanowić się, czy chcemy skorzystać z pomocy jaką oferuje nam miasto Kraków w postaci dofinansowania do zamiany pieca węglowego na piec gazowy i jeśli tak, to podjąć w tym kierunku odpowiednie kroki.

Dotacje europejskie UE

Polska otrzymała na lata 2014-2020 bardzo duże wsparcie finansowe od UE. Dotacje europejskie UE mają pomóc w rozwoju kraju i zapewnić mu innowacyjność.

Przedsiębiorcy dotacje europejskie UE będą mogli uzyskać w ramach kilku programów. Jednymi z bardziej znanych są PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, czy Regionalne Programy Operacyjne. Dotacje europejskie UE pozyskiwane są na drodze postępowania dotacyjnego. Kandydaci muszą przejść przez procesy takie jak: wybór konkursu, stworzenie biznesplanu, napisanie wniosku i jego terminowe złożenie.

RPO województwo małopolskie 2014-2020

Z końcem 2014 roku Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja tego programu pochłonie prawie 3 mld euro. Kwota ta jest wyższa niż w ubiegłej perspektywie 2007-2013. Na program składa się 13 osi priorytetowych, wśród których wymienić można między innymi: Gospodarkę wiedzy, Infrastrukturę transportową, Przedsiębiorczą Małopolską czy Rewitalizację przestrzeni regionalnej.W ramach Infrastruktury transportowej przewidywane dofinansowanie wynosi 390, 5 mln euro.

Pozyskanie kapitału venture capital

Pozyskanie kapitału venture capital wiąże ze sobą konieczność utworzenia odpowiedniego biznesplanu. To właśnie dzięki tym funduszom małe, ale prężnie funkcjonujące spółki mogą zwiększyć swoją działalność. Przedsiębiorstwa chcący otrzymać wsparcie VC muszą posiadać dobrą kadrę kierowniczą, ich oferta produktów / usług jest znacznie lepsza niż konkurencji oraz posiadają znaczny udział w rynku.

Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Dofinansowanie eksport

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 opracowała wiele programów krajowych oraz regionalnych, których głównym celem jest wsparcie i rozwój przedsiębiorstw. W najbliższych latach dużo uwagi będzie poświęconych na eksport.

O dofinansowanie eksport mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które działają w sektorze wysokiej techniki, muszą prowadzić działalność gospodarczą, która wymaga dostępu do światowych rynków, a także usługi w danej firmie muszą wytwarzać produkty o charakterze innowacyjnym.

Pomoc w zakresie realizacji i rozliczenia projektu

Wielu przedsiębiorców decyduje się na rozwój swojej działalności poprzez zdobycie dotacji unijnej. Sam fakt jej otrzymania nie oznacza jednak, że działania dotacyjne się skończyły.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60