Sporządzenie wniosku o dotacje

Uzyskanie pomocy z Unii Europejskiej nie jest wcale takie łatwe. Wiąże się to z uzupełnianiem wielu dokumentów, wyborem odpowiedniego programu oraz sporządzeniem wniosku, który jest tak ważny.
Jest to procedura długotrwała, która wymaga ogromnej wiedzy i precyzji działania, aby nie popełnić żadnego błędu.

Wsparcie internacjonalizacji

W ramach PO IR(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), przewidziano dofinansowania wspierające rozwój działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw w ramach polityki spójności. Wsparcie internacjonalizacji skierowane jest do innowacyjnych przedsiębiorstw. Rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy gospodarczej jest ważne dla wzmocnienia rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Wsparcie internacjonalizacji zwiększy efektywność wsparcia na rozwój eksportu.

Rozliczenie uzyskanych dotacji

Wielu przedsiębiorców, którym udało się przejść przez trudny okres uzyskiwania dotacji oraz zakończyć go z sukcesem, nie może tylko cieszyć się pozyskanymi środkami.

Obowiązkiem, który ich jeszcze dotyczy jest rozliczenie uzyskanych dotacji. Jednak wielu z nich zastanawia się jak prawidłowo tego dokonać. Działanie to wymaga bardzo dokładnego przygotowania informacji na temat działalności oraz rozporządzania otrzymanymi środkami. Należy uwzględnić wszystkie wymagane dokumenty oraz wykazać, że pieniądze wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Pomoc w rozliczaniu dofinansowania

Otrzymanie dofinansowania nie wiąże się tylko z możliwością rozporządzania środkami pieniężnymi. Kolejnym etapem jest jeszcze bowiem jego rozliczenie.

Niestety nie należy ono do łatwych procesów, stąd też wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Jest to zdecydowanie najkorzystniejsze rozwiązanie, gdyż Klient otrzymuje pewność, że rozliczenie zostanie dokonane prawidłowo.

Nasza firma także oferuje pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Jeżeli jesteś zainteresowany taką alternatywą- zapraszamy do kontaktu.

Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji

Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020 – realizowane są zarówno na szczeblu krajowym, jak również na szczeblach regionalnych.
Na szczeblu krajowym główne wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), natomiast na szczeblach regionalnych wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla danego województwa.

Pomoc w rozliczaniu dotacji

Po otrzymaniu dotacji zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonanego zadania publicznego. Rozliczenie dotacji dzieli się: ze względu na rodzaj kosztów, gdzie szacuje się poniesione wydatki związane z realizacją zadania oraz ze względu na źródło finansowanie, gdzie należy uwzględnić źródła i wysokości kosztów z realizacji zadania.

Nie należy to do łatwych czynności, dlatego warto zadać sobie pytanie: czy nie jest mi potrzebna pomoc w rozliczeniu dotacji? Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, a rozliczenie z dofinansowania nie będzie dla Ciebie problemem.

POIR 3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z najciekawszych programów krajowych jakie będą realizowane w Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej przeznaczonej na lata 2014-2020. Do jednych z projektów jaki będzie realizowany, to priorytet inwestycyjny POIR 3.2, czyli opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, a szczególności w celach internacjonalizacyjnych.

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu unijnego podmioty gospodarcze będą mogły pozyskać z:

1. 6 programów krajowych:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
Program Operacyjny Cyfrowa Polska,
Program Operacyjny Polska Wschodnia,
Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
2. 16 programów regionalnych realizowanych w każdym z województw Polski.

Typy projektów w ramach 3.2 internacjonalizacja

W ramach perspektywy finansowej przeznaczonej i działającej w latach 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zaplanowano dofinansowanie wspierające rozwój działalności eksportowej polskich jednostek gospodarczych w ramach polityki spójności. Inteligentny rozwój wiąże się także z procesem internacjonalizacji. Jest to proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, rozszerzenie jego działalności oraz przejście od rynku krajowego na rynki obce.

Typy projektów w ramach 3.2 internacjonalizacja Inteligentny Rozwój obejmuje działania

Nabór wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie to wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają przedsiębiorcy, którzy planują ubiegania się o fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Cały proces przyznawania funduszy unijnych jest bardzo złożony, instytucje, które przyznają beneficjentom środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej muszą mieć na uwadze wiele aspektów. Jeśli ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie wszystko musi zostać bardzo dokładanie przygotowane aby w trakcie przeprowadzania konkursu nie pojawiły się niepotrzebne komplikacje.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60