Beneficjenci w ramach programu internacjonalizacja

Dzięki nowej perspektywie finansowej i Polskiej Umowie Partnerstwa nasz kraj otrzyma aż 146,40 mln euro na wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Kwota ta w przeliczeniu na polską walutę daje około 609,5 mln złotych. Finansowanie, realizowane za pomocą PO IR w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3.2, koncentruje się głównie na projektach skutkujących nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami.

Wnioski o dofinansowanie

Zdecydowanym na ubieganie się o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich proponujemy sporządzenie niezbędnych do tego procesu dokumentów, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską.

Wyszukiwarka dotacji

Na lata 2014-2020 Unia zaplanowała bardzo dużą ilość projektów i programów, z których mogą korzystać obywatele. Każdy z programów składa się z licznych działań i poddziałań, co znacznie może utrudnić wybór jednego z nich.

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE jest jednym z programów unijnych, którego inicjatorem jest Komisja Europejska oraz grupa kapitałowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oznacza dosłownie: “Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Ubieganie się o dofinansowanie

Jednym z częstych czynności większości przedsiębiorców jest ubieganie się o dofinansowanie. Jeżeli zostanie im ono przyznane, wówczas dostają dużą szansę na rozwój działalności.

Ubieganie się o dofinansowanie składa się jednak z kilku istotnych elementów. Na początku przedsiębiorca powinien zapoznać się z listą konkursów realizowanych w ramach danego dofinansowania. Kolejno istotnym krokiem jest sporządzenie biznesplanu oraz skonfrontowanie go z wytycznymi programu. Najważniejszym etapem jest napisanie odpowiedniego wniosku dotacyjnego i jego terminowe złożenie.

Ubieganie się o dofinansowanie POIR

Od 2014 roku w życie wchodzi nowy program operacyjny Unii Europejskiej. PO Inteligentny Rozwój będzie miał na celu, wzrost zapotrzebowania na rozwój i badania. O dofinansowanie w jego ramach starać się, będą mogli przedsiębiorcy (szczególnie ci mali i średni), jednostki badawczo-naukowe, instytucje z otoczenia biznesu.

Fundusz Łącząc Europę

CEF (z angielskiego Connecting Europe Facility) zwany również jako Fundusz Łącząc Europę, to program wspierający rozwój sieci transportowej, energetycznej i komunikacyjnej. Środki przeznaczone na ten cel można wykorzystać w latach 2014-2020 na budowę i modernizację infrastruktury z zakresu transportu, energetyki, telekomunikacji. Wynoszą one ok. 26 mld euro.

Program unijny LIFE

Program unijny LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, finansującym projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Stanowi kontynuację “LIFE +” , który funkcjonował w latach 2007-2013.

LIFE składa się z dwóch dedykowanych podprogramów, takich jak: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. Został on stworzony w celu dbania o ochronę środowiska. Jego głównymi zadaniami są kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w celu zapobiegania zmiany klimatu.

Dotacje unijne doradztwo

Dotacje unijne doradztwo – tak określić możemy usługi przez nas proponowane. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Wspólnie opracowujemy z Klientem założenia projektu oraz sporządzamy wniosek. Dotacje unijne doradztwo zwiększa szanse na pozyskanie wsparcia unijnego.

Kto może starać się o dofinansowanie unijne

Wiele osób z dużym potencjałem przedsiębiorczym mogłoby otworzyć dobrze prosperujące własne działalności. Jednak na taki krok potrzebne są duże środki finansowe, a większość z nich nie wie kto może starać się o dofinansowanie unijne. W związku z tym zaprzestają oni jakichkolwiek starań w tym kierunku.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60