Nabory wniosków dotacje

Bardzo istotnym dla każdego przedsiębiorcy elementem sprawnego funkcjonowania działalności jest odpowiednio wysoki fundusz. Dlatego opcją najbardziej dla niego korzystną jest dotacja.

Podczas procesu pozyskiwania dotacji istotnym, oprócz zapoznania się z wytycznymi poszczególnych konkursów i sporządzeniem wniosku elementem, jest dbanie o terminy określające nabory wniosków dotacje. Żaden pomysłowo i prawidłowo stworzony projekt nie weźmie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, jeżeli zostanie złożony po terminie.

Program LIFE

Program LIFE jest instrumentem dedykowanym wyłącznie środowisku i jego ochronie. LIFE jest kontynuacją programu LIFE+ który był realizowany w latach 2007-2013.

Beneficjentami tego programu są przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz administracja publiczna.

Program LIFE wpiera działania na rzecz środowiska oraz klimatu. Do priorytetów programu należą obszary Natura 2000 oraz woda, odpady i powietrze.

Program unijny COSME

Program unijny COSME (Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs) jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który działał w latach 2007-2013. COSME jest instrumentem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

O dofinansowanie w ramach tego programu mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), obywatele pragnący założyć swoje przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna.

Rozwój przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie mazowieckim możliwy będzie dzięki realizacji programu regionalnego oraz poszczególnych programów krajowych finansowych z udziałem funduszy unijnych jakie pozyskała Polska na realizację nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Kto może ubiegać się o dotacje z UE

Na lata 2014-2020 Polska zaplanowała wiele projektów i programów na dofinansowanie różnych sfer działalności. Jednak kto może ubiegać się o dotacje z UE?

Odpowiedź brzmi: każdy z ciekawym pomysłem na rozwój! Wystarczy zapoznać się z listą obecnych programów i dowiedzieć się kto może być ich beneficjentem, gdyż dotyczą one różnych gałęzi gospodarki. Potem wystarczy już tylko sporządzić odpowiedni wniosek i oczekiwać jego oceny.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, kto może ubiegać się o dotacje z UE, koniecznie skontaktuj się z naszymi przedstawicielami.

Jak pozyskać dotacje unijne na rozwój firmy

W Polsce w ostatnich latach nastąpił duży wzrost różnego rodzaju działalności gospodarczych. Wiele z nich funkcjonuje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jednak znaczna część próbuje dopiero za nimi nadążyć.

Zastanawiają się więc oni jak pozyskać dotacje unijne na rozwój firmy. Otóż, nie jest to nic skomplikowanego. Wystarczy jedynie zapoznać się z listą dostępnych programów operacyjnych oraz realizowanych w ich ramach konkursów. Kolejnym krokiem jest stworzenie biznesplanu, napisanie wniosku oraz złożenie go w odpowiednim terminie.

Kto może ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej? Odpowiadając na to pytanie można powiedzieć, że dotacje z Unii Europejskiej mogą otrzymać m.in. instytucje państwowe i samorządowe, fundacje i inne organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Ważną rzeczą jest poprawne wypełnienie wniosku. W tych czynnościach możemy Ci pomóc. Z nami Twoje szanse na dotacje unijną znacznie wzrosną.

Skontaktuj się i dowiedz więcej.

Rozliczanie dotacji w Krakowie

Nasza usługa rozliczanie dotacji w Krakowie została stworzona specjalnie dla osób, które otrzymały dofinansowanie unijne dla swojej firmy, ale nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat rozliczania projektów. Nasi specjaliści zajmą się wszystkimi formalnościami.

Jeżeli interesuje Cię rozliczanie dotacji w Krakowie, to zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem, który przedstawi wszystkie szczegóły naszej współpracy.

RPO małopolskie

RPO małopolskie jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego realizowany w Polsce w latach 2014-2020 przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw

Dzięki funduszom unijnym osoby prowadzące działalność gospodarczą bądź dopiero mające zamiar prowadzić, mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw, dzięki którym można liczyć na szybki rozwój swojej działalności.

Jednakże, aby skorzystać z tych świadczeń, ważne jest, by przeciwko przedsiębiorcom nie toczyły się żadne postępowania sądowe, administracyjne czy egzekucyjne – muszą być tzw. czyści na chwilę obecną.

Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji na temat tego czym są bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw to zapraszamy do kontaktu.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60