Kto może starać się o dotacje unijne

Nie wszyscy wiedzą kto może starać się o dotacje unijne. Zwykle środki finansowe przeznaczone są dla jednostek, które przyczyniają się do rozwoju społecznego. Przykładem takiego podmiotu mogą być instytucje państwowe i samorządowe. Bez wątpienia o dotacje unijne mogą ubiegać się przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, którzy dzięki swojej działalności wspierają rynek.

Jeżeli należysz do tych podmiotów i chcesz uzyskać dotację – zgłoś się do Nas, pomagamy w opracowaniu wniosku oraz w innych czynnościach.

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie jest ostatnim etapem ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Jej podpisanie oznacza formalne przypieczętowanie decyzji o przyznanym wsparciu. Umowa o dofinansowanie określa zasady, na jakich przyznawane są środki i podstawowe obowiązki, które związane są z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy należy przedstawić wymagane załączniki, m.in.: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS czy zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie zobowiązań podatkowych.

Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy

Dzięki pomocy unijnej wiele przedsiębiorstw rozwinęło się oraz zwiększyło zakres oferowanych przez siebie usług. Czego to jest skutkiem? Z całą pewnością nie tylko wzrost gospodarczy, ale także odbija się to na prestiżu życia społecznego.

Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy? To proste wystarczy zakwalifikować się do beneficjentów dotacji oraz sporządzić odpowiedni wniosek. Głównie dotacja na rozwój firmy skierowana jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które po zastrzyku pieniędzy zwiększą swoją efektywność.

Dotacje bezzwrotne dla małych firm

Ubiegając się o dotacje bezzwrotne dla małych firm, wiedzieć powinieneś, że to właśnie dzięki nim możesz doprowadzić do zwiększenia efektywności swojego przedsiębiorstwa oraz liczyć na szybki wzrost środków finansowych. Jednakże wcześniej musisz zacząć od wypełnienia wniosku, w tym zakresie możesz liczyć na naszą pomoc. Z nami z pewnością masz większe szanse na pozyskanie dotacji unijnych, które przybliżą Cię do realizacji celu.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem oraz do współpracy.

Wypełnianie wniosków unijnych

Pozyskiwanie dotacji to żmudny proces, wymaga od przedsiębiorcy posiadania wiedzy na temat programów unijnych oraz znajomości procedur związanych z ubieganiem się o przyznanie dodatkowych środków. Na przedsiębiorcy decydującym się starać o dofinansowanie spoczywa wiele obowiązków: monitorowanie terminów naborów wniosków, gromadzenie informacji na temat programów, kompletowanie dokumentacji, opracowanie projektu czy wreszcie wypełnianie wniosków unijnych.

Ocena merytoryczna wniosku o dotację

Sporządzenie odpowiedniego wniosku o dotację to jeden z zasadniczych elementów procesu ubiegania się o dofinansowanie unijne. Kiedy już wniosek zostanie sporządzony i zgromadzona zostanie cała dokumentacja wniosek będzie musiał przejść przez etap oceny formalnej, gdzie sprawdzone zostaną wszystkie aspekty formalne wniosku takie jak terminowość jego złożenia, kompletność. Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymogi kolejnym elementem będzie ocena merytoryczna wniosku o dotację.

Pomoc unijna na rozpoczęcie działalności

Bardzo istotne dla rozwoju Polski jest wzbogacanie jej w nowe firmy i przedsiębiorstwa. Sporo inwestorów obawia się jednak otworzenia własnego biznesu ze względu na wysokie koszty. Przydatna może się więc okazać pomoc unijna na rozpoczęcie działalności.

Pieniądze z Unii kierowane są do każdego, kto spełni wymagania danego programu i konkursu. Mogą oni otrzymać pieniądze np. na zakup sprzętu, czy szkolenie pracowników. Dzięki takiemu dofinansowaniu mają szansę na innowacyjne usługi i sukcesywne efekty.

Pozyskanie dotacji ue

Jedną z ciekawych form zapewnienia swojej działalności rozwoju jest pozyskanie dotacji unijnych. Taka opcja daje przedsiębiorcy szansę na innowacyjność oraz pozwala na płynne przeprowadzenie działań związanych ze świadczonymi usługami.

Dofinansowanie UE dla przedsiębiorców

Obecnie powstaje w Polsce wiele nowych i innowacyjnych firm i przedsiębiorstw. Ich założenie lub rozwój wymaga jednak dużych nakładów finansowych, które stanowią jeden z głównych problemów przedsiębiorców. Z pomocą przychodzi więc dofinansowanie UE dla przedsiębiorców

Dofinansowanie UE

Obecnie powstaje w Polsce wiele nowych i innowacyjnych firm i przedsiębiorstw. Ich założenie lub rozwój wymaga jednak dużych nakładów finansowych, które stanowią jeden z głównych problemów przedsiębiorców. Z pomocą przychodzi więc dofinansowanie UE.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60