Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji to fundusz, który ma na celu niesienie pomocy na rzecz pracowników, którzy zostali dotknięci zwolnieniami grupowymi. Pula środków jaka przeznaczona została na ten projekt w latach 2014-2020 to kwota 150 mln euro. Fundusz pokrywać będzie w szczególności koszty projektów, które będą miały na celu pomoc zwolnionym osobom.

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny to główne narzędzie finansowe UE, które wspiera zatrudnienie w państwach członkowskich, a także promuje spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki Europejskiego Funduszu Społecznego to około 10 % całego budżetu unijnego.

Dotacja w ramach programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Jednym z programów unijnych, który powstał dla osiągnięcia celów strategii unijnej Europa 2020 jest program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – EaSI. Trzy poprzednie programy (Progress, EURES i Europejski Mechanizm Mikrofinansowy Progress) stanowią w nowej perspektywie priorytety EaSI. Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych obok Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebujących i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji stanowi czwarty filar inicjatywy pomocy osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie.

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych jest przyznawane, by promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program ten powstał w celu zapewnienia odpowiedniej i godziwej ochrony socjalnej. Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ma również na celu zwalczenie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawę warunków pracy.

Beneficjenci programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) ma za zadanie promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Powinien on także zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa wraz z poprawą warunków pracy.
Program ten dzieli się na trzy osie priorytetowe:

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020 to projekt, który ma na celu wsparcie zatrudnienia oraz rozwój polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie krajów Unii Europejskiej. Program ten podzielony został na trzy osie priorytetowe, które mają za zadanie wykonanie określonych celów tematycznych:
- zmodernizować zatrudnienie i stosowaną politykę społeczną w taki sposób aby walczyć z bezrobociem, poprawić warunki pracy a także stworzyć odpowiednią opiekę społeczną i przeciwdziałać wyłączeniu społecznemu,

EaSI

EaSI to unijny program, za którego pośrednictwem podejmowane będą działania na rzecz innowacji społecznych, ale przede wszystkim zatrudniania. Realizowane będą one w ramach trzech osi priorytetowych:

1. PROGRES
Ma zapewnić wprowadzenie ulepszeń w kwestiach polityki społecznej i zatrudniania poprzez walkę z bezrobociem, poprawę warunków pracy, czy organizowanie opieki społecznej.

2. EURES
Głównym calem działań w tej osi ma być podniesienie poziomu mobilności pracowników w krajach Unii Europejskiej.

Dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne Kraków

Rozwój technologiczny bezpośrednio wpływa na degradację środowiska naturalnego. Z tego powodu wiele samorządów, w tym władze Krakowa, zdecydowało się udzielić dofinansowania wynoszącego nawet 100% inwestycji jednostkom, które pragną zamienić tradycyjny sposób ogrzewania, na nowe ekologiczne źródła energii. Dofinansowanie na ogrzewanie środowiskowe Kraków to próbą wpłynięcia na zmniejszenie się tak uciążliwego dla mieszkańców smogu.
Z podobna inicjatywą wyszła również Unia Europejska, która zaoferowała tak zwaną “dotację na piec”.

Dotacja na ogrzewanie ekologiczne dla miasta Kraków

Ruszyła już dotacja na ogrzewanie ekologiczne dla miasta Kraków, skierowana jest do mieszkańców Krakowa, którzy chcą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i powietrza. Działania będą polegać na wymianie pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne

Palisz w piecu węglem? Nie chcesz już tego robić, bo wiesz jakie są tego skutki dla środowiska? Teraz to możliwe, bo gmina Kraków przygotowała dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60