Wymiana pieca dotacja

Rozwój przemysłu w znacznym stopniu wpływa na środowisko naturalne, przyczyniając się w znacznym stopniu do degradacji fauny, flory oraz zamierania wielu gatunków organizmów żywych.

Rozliczanie dotacji unijnych

Jednym z sposobów rozdysponowania dofinansowania unijnego jakie pozyskane zostało przez beneficjenta jest wypłacania zaliczek na poczet realizacji całego przedsięwzięcia. W takim przypadku konieczne będzie rozliczanie dotacji unijnych, podmiot gospodarczy, który pozyskał dofinansowanie musi wytłumaczyć się z wszystkich środków jakie zostały rozdysponowane w trakcie realizacji projektu. Instytucje, które zajmują się rozdysponowaniem funduszy unijnych muszą mieć pewność, że środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozyskiwanie dotacji z UE

W latach 2014 – 2020 można korzystać z wielu programów przygotowanych przez Unię Europejską. To dzięki nim w poprzednich latach szerokie grono osób otrzymało potrzebne wsparcie i pomoc. Zakłada się, że w najbliższych latach będzie bardzo podobnie. Także wiele osób zyska potrzebną pomoc.

Niska emisja Kraków

Niska emisja Kraków to ważna kwestia, ponieważ wiemy, jak znaczące jest dla nas ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście Kraków. Jest to poważny problem, z jakim nie tylko małopolska zmaga się od jakiegoś czasu. Dotacje z zakresu zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska mogą być udzielane na realizację takich zadań jak:
- trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- ogrzewanie olejowe,
- odnawialne źródło energii,

Wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Polska w latach 2014-2020 będzie obfitowała w wiele projektów i programów operacyjnych. Źródłem ich finansowania będą środki unijne. O dofinansowanie z UE starać się może każdy przedsiębiorca, który wśród propozycji działań programów znalazł coś dla siebie.

Pozyskanie środków unijnych

Jedną z możliwości na rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa lub założenie nowego jest pozyskanie środków unijnych. Wielu przedsiębiorców obawia się jednak procesu pozyskiwania dotacji, dlatego też rezygnuje z tego pomysłu.

Jest to jednak błędny sposób myślenia, gdyż przebieg starań o dofinansowanie nie jest tak trudny jak mogłoby się wydawać. Duże znaczenie odgrywa tu idea. Jeżeli w pomysłowy sposób stworzymy biznesplan i uda nam się nim zainteresować i przekonać komisję, wówczas dotację mamy w kieszeni.

Dotacje UE na założenie firmy

W ciągu lat 2014-2020 przyszli przedsiębiorcy dostaną idealną okazję do założenia własnej działalności. Okres ten będzie bowiem obfitował w różne dotacje UE na założenie firmy

Beneficjentem tego typu dotacji może być każdy kto:
-od roku nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, lub ma status bezrobotnego,
-nie ma zaległości w płaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
-nie jest w trakcie postępowania sądowego, administracyjnego lub egzekucyjnego.

Pieniądze na stronę internetową z UE

Unia Europejska jest źródłem finansowania w Polsce wielu ciekawych projektów i inwestycji. Dotacje można pozyskać na różnego rodzaju gałęzie gospodarki, w tym na wiele własnych pomysłów i działalności.

Jak wypełnić wniosek dotacyjny

Pozyskanie dotacji często stanowi dla przedsiębiorcy jedyną możliwość rozwoju działalności. Lata 2014-2020 szczególnie obfitują w nowe ciekawe programy operacyjne, z których warto korzystać.

Podstawą do uzyskania dotacji jest jednak prawidłowo sporządzony wniosek. Nie każdy niestety wie jak wypełnić wniosek o dotacje. Cały proces jego tworzenia często stanowi dla kandydata największy problem. Dlatego nie warto obciążać się obowiązkiem samodzielnego przechodzenia przez ten etap. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy mogą to zrobić za Ciebie!

Jak postarać się o dotacje dla firm

Czytając ten artykuł z pewnością jesteś obecnym lub przyszłym przedsiębiorcą, który rozmyśla nad losami swojej działalności. Prawdopodobnie obawiasz się o jej stan finansowy i zastanawiasz się jak postarać się o dotacje dla firm

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60