Pozyskanie dotacji na innowacje

Dotacje stanowią olbrzymią szansę dla przedsiębiorców pragnących rozwinąć swoją działalność, jednak nie posiadających na ten cel odpowiednich środków finansowych.
Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy firma doskonale wie czego potrzebuje, aby usprawnić swoje przedsięwzięcie, niestety brak wystarczając funduszy do przeprowadzenia niezbędnych badań, zakupienia odpowiedniego sprzęt itd. bardzo ogranicza możliwości działaczy.

Wnioski o dofinansowanie na innowacje

W celu otrzymania dofinansowania na innowacje warto złożyć wniosek do unijnego projektu Horyzont 2020.

By złożyć taki wniosek trzeba najpierw znaleźć konkurs (“call”), następnie zapoznać się z terminami otwarcia i zamknięcia (“data publikacji/ogłoszenia i data zamknięcia- deadline”). Kolejnym i najważniejszym krokiem jest zebranie kompletnej dokumentacji. Należy pamiętać, że dokumenty konkursowe możemy podzielić na te ogólne - np. Work Programme i te obejmując konkretne obszary- topics.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiają rozwój działalności gospodarczej w zakresie prac rozwojowych oraz wprowadzenia coraz to nowoczesnych technologii pozwalających na zwiększenie m.in. zakresu rynków zbytu.

MŚP mogą skorzystać z poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Bądź Programu Horyzont 2020.

Dotacja z programu Horyzont 2020

Horyzont 2020 to jeden z największych programów operacyjnych na rzecz badań naukowych i technologii. Unia Europejska przeznaczyła na niego fundusz wynoszący niemalże osiemdziesiąt miliardów euro.

Dotacja z programu Horyzont 2020 przeznaczona jest dla:
- naukowców, zespołów i jednostek badawczych,
- instytucji z sektora nauki i przemysłu,
- podmiotów prywatnych i publicznych,
- mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
- podmiotów posiadających osobowość prawną.

Wniosek o dofinansowanie Horyzont 2020

Konkursy w programie Horyzont 2020 są już otwarte!
Jest to największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych innowacji w Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania inwestycji. Fundusze na tą kwestię osiągnęły zadziwiającą sumę 80 mld euro. Pieniądze te na pewno przyniosą ogromne korzyści. Polska jest krajem, który w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej jest słabo rozwinięty technologicznie. Podwyższenie innowacji może temu zaradzić.

Pisanie wniosków do działania Horyzont 2020

Lata 2014-2020 obfitują w różnego rodzaju programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest to dobry czas dla przedsiębiorców chcących rozwinąć swoje przedsiębiorstwa. Dlatego nie powinni zwlekać, tylko czym prędzej zabrać się za sporządzanie wniosków dotacyjnych. My osobiście polecamy pośpieszne pisanie wniosków do działania Horyzont 2020.

Dofinansowanie z programu Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem przeznaczonym na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji wdrażanym przez Komisję Europejską.

Nabór wniosków program 1.1.1 POIR

Jednym z konkursów, jakie ruszyły w ostatnim czasie jest nabór wniosków program 1.1.1 POIR przygotowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla firm działających na terenie Polski z uwzględnieniem mikro małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunkami wzięcia udziału jest m.in. dobrze sporządzony wniosek i wpis do tak zwanej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przedstawiający innowacyjne produkty i działania badawcze pozwalające na polepszenie sytuacji podmiotu gospodarczego poprzez zwiększenie jego efektywności i rozszerzenie rynków zbytu.

Pisanie wniosków do działania 1.1.1

POIR 1.1.1 to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój z poddziałaniem 1.1.1 "Szybka ścieżka" - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to także kontynuacja działania, realizowanego w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1 może odbyć się tylko pod warunkiem złożenia wniosku elektronicznego o pomoc finansową za pomocą systemu informatycznego IP oraz uregulowania formalności związanych z wpisem do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Przedsiębiorstwa składające wniosek muszą określić wartość dofinansowania i uwzględnić w nim również poziom kosztów kwalifikowanych projektu: minimalnych i maksymalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może być niższa niż 2 mln złotych.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60