Dofinansowanie z działania 1.1.1

PRZEDSIĘBIORCO JUŻ 4 MAJA RUSZYŁY NABORY NA DOFINANSOWANIE Z DZIAŁANIA 1.1.1, NIE CZEKAJ DŁUGO – SPORZĄDŹ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!

2 kwietnia 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój trwający od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku. Instytucja zwraca się z tą pomocą do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na innowacyjność i prace związane z rozwojem swojego przedsiębiorstwa.

Program "Szybka ścieżka" MŚP

Program "Szybka ścieżka" MŚP jest jednym z poddziałań (1.1.1) działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”. To z kolei wchodzi w skład POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Dotacje na prace rozwojowe

W latach 2014-2020 Unia Europejska szczególny nacisk postanowiła położyć na działania wpływające na wzrost innowacyjności w naszym kraju.
Ostatnie badania wykazały, że jej stopień w naszym państwie jest bardzo niewielki, a na skalę europejska zajmujemy niechlubne czwarte miejsce od końca. Za nami jest już tylko Bułgaria, Rumunia i Łotwa.
Z tego powodu zaoferowane zostały nam dotacje na prace rozwojowe.
Aby zrealizować cele sobie postawione UE opracowała Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program inteligenty rozwój - poddziałanie 1.1.1

Program Inteligenty Rozwój - poddziałanie 1.1.1 to nowy konkurs działający na podstawie zasad ustalonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowany głównie do mikro, małych, a także średnich przedsiębiorstw.

Działanie 1.1.1 w 2015 roku

Działanie 1.1.1 w 2015 roku trwać będzie od 4 maja do 31 grudnia. Przeznaczone będzie dla firm, u których średnioroczny obrót nie przekroczył 50 mln EURO, a średnioroczne zatrudnienie nie było wyższe niż 250 osób.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa program 1.1.1

W kwietniu 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa program 1.1.1”, który dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw osiągających dochody mniejsze niż 50 mln EURO i zatrudniających mniej niż 250 osób.

Dotacje na badania rozwojowe

Dotacje na badania rozwojowe organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za pomocą Poddziałania 1.1.1 skierowane są do przedsiębiorstw zakwalifikowanych jako mikro, małe i średnie firmy.

Poddziałanie 1.1.1 badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Jaki jest cel?
Celem jest podniesie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

NCBR jest pierwsza instytucją publiczną w Polsce wprowadzającą rynkowy system wsparcia, który redukuje formalności do minimum i skraca czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W kwietniu 2014 r. ogłoszono pierwsze wyniki naboru na dofinansowanie projektów celowych. Dofinansowanie otrzymało 115 projektów (zakres wysokich i średnich technologii) - wyniosło ono 254 mln zł.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2 kwietnia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorców”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” trwający od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działają w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój przeznaczone na lata 2014-2020.

Poddziałanie 1.1.1 POIR

Do grona krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020 zaliczamy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60