Nabór wniosków w ramach działania 1.1

Wraz z nowa perspektywą finansową, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, zrodziły się nowe możliwości i szanse dla przedsiębiorców w postaci dotacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Opracowanych i skrupulatnie przygotowanych zostało wiele nowych programów, dzięki które stanowiły będą źródła finansowania inwestycji i planowanych przez businessmanów zadań.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i działa w latach 2014-2020. PO IR podzielony został na cele tematyczne, te z kolei na priorytety inwestycyjne, które realizują cele szczegółowe. Poddziałanie 1.1.1, czyli badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ­ - tzw. „szybka ścieżka”, przyporządkowane są do celu tematycznego 1, jakim jest wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Poddziałanie 1.1.1 nabór wniosków

Realizacja perspektywy finansowej 2014-2020 to kolejny okres, w którym polscy przedsiębiorcy będą mieli szansę na wdrażania bardzo kosztownych, innowacyjnych projektów dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Powoli pojawiają się harmonogramy naboru wniosków, które już niedługo będą mogli składać zainteresowani przedsiębiorcy. Jednym z działań jakie będą prowadzone jest projekt ”szybka ścieżka”, który umożliwi przedsiębiorcom pozyskanie dotacji na wzrost innowacyjności firmy.

Jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.1

Pojawił się jeden z harmonogramów naborów wniosków na dotacje ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z działań jakie będą prowadzone jest podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”, projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dotacji na pewno zastanawiają się jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.1.

Wsparcie z działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program krajowy, który kładzie nacisk na wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorców, aktualnie przedsiębiorcy mają możliwość przygotowania się na wsparcie z działanie 1.1.W ramach tego przedsięwzięcia wszystkie podmioty z sektora mikro, małych oraz średnich firm będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych jakie Polska pozyskała na lata 2014-2020. Jest to ogromna szansa dla polskiej gospodarki, które ma ogromny potencjał rozwojowy.

Dotacje unijne z poddziałania 1.1.1

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z tego jak ciężkie jest to zadanie. Doskonale wie, że własna firma to nie tylko zysk, przychód i powiększanie majątku ale także wiele wydatków, wysokie koszty prowadzenia i konieczność dokonywania, nie zawsze w rezultacie opłacalnych inwestycji. Jak poradzić sobie z opłatami i zobowiązaniami finansowymi? Skąd jednak wziąć fundusze?

Dotacja z poddziałania 1.1.1

Dotacja z poddziałania 1.1.1 to badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Inicjatorem jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który działa w latach 2014-2020 zastępując przy tym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Poddziałanie 1.1.1 nazywane jest również "szybką ścieżką".

Celem tego działania jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu efektów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.1

Z niedawno opublikowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informacji, już wkrótce, bo za dwa miesiące rozpocznie się nabór wniosków na działanie 1.1. Z uwagi na to, najwyższa pora wziąć się za pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.1.

Pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 1.1.1

POIR 1.1.1 to nic innego jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka" - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to kontynuacja działania 1.4, które było realizowane w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu efektów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej to główny cel poddziałania 1.1.1.

Wnioski o dofinansowanie POIR 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój realizuje poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka" dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Cel działania to podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej, którą dana firma prowadzi.

Adresatami poddziałania 1.1.1 "szybka ścieżka" są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60