Dla kogo jest przeznaczone działanie 1.1

Słyszałeś już o tym, że niebawem ruszy nabór wniosków na poddziałanie 1.1.1.? Być może chciałbyś skorzystać z możliwości pozyskania w jego ramach dofinansowania dla swojego przedsiębiorstwa, nie wiesz jednak dla kogo jest przeznaczone działanie 1.1 ?

Cel pozyskania dotacji 1.1.1

Jesteś przedsiębiorcom? Chciałbyś rozwinąć swoją firmę? Masz pomysł ale nie masz wystarczających środków na jego realizację? Nie musisz starać się o kredyt i martwić się jego spłatą, pożyczka od znajomego to również nie najlepszy pomysł. Idealnym rozwiązaniem w Twoim przypadku jest skorzystanie z dotacji unijnej.

Już za kilka miesięcy ruszy nabór wniosków na działanie 1.1.1. być może jest to idealna okazja dla Ciebie? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego o programu?- chętnie Ci pomogę!

Kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.1.1

Działanie 1.1.1 to jeden z projektów jakie realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Najważniejszym zagadnieniem dla podmiotów gospodarczych jest odpowiedź na pytanie kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.1.1. Jest to projekt, który skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw. To grupa podmiotów gospodarczych, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników oraz osiągają roczne obroty lub generują całoroczny bilans o wartości nie przekraczającej 2 milionów euro.

Fundusze unijne pozyskają projekty, który wpływać będą na:

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1 będzie możliwe już zaledwie za 3 miesiące! Już w kwietniu ruszy nabór wniosków.

Cel działania 1.1

Cel działania 1.1 dotyczy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który wszedł w życie wraz z nową perspektywą finansową 2014-2020. Główny cel tematyczny 1 to wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. W ramach celu tematycznego 1 wskazane zostały 2 priorytety inwestycyjne.

Priorytet inwestycyjny 1.1 dotyczy udoskonalenia infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacjo oraz wspieranie ośrodków kompetencji, zwłaszcza tych leżących w interesie Europy.

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.1

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.1 jest szansą dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców na realizację bardzo kosztownych projektów wyróżniających się wysokim poziomem innowacji. Wszystkie podmioty gospodarcze, które zainteresowane są otrzymaniem takiego wsparcia będą miały możliwość złożenia wniosku już w najbliższym terminie, ponieważ planowana data ogłoszenia konkursu została ustalona na kwiecień 2015 roku.

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.1

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.1 jest szansą dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców na realizację bardzo kosztownych projektów wyróżniających się wysokim poziomem innowacji. Wszystkie podmioty gospodarcze, które zainteresowane są otrzymaniem takiego wsparcia będą miały możliwość złożenia wniosku już w najbliższym terminie, ponieważ planowana data ogłoszenia konkursu została ustalona na kwiecień 2015 roku.

Pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z sześciu najważniejszych, krajowych programów operacyjnych tuż obok:
- Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
- Programu Pomoc Techniczna.

POIR, jak każdy program, posiada swój regulamin, w którym określone zostają jego najważniejsze cele i założenia, które usystematyzowane zostały w pięć osi priorytetowych:

Dofinansowanie działania 1.1

Realizacja perspektywy finansowej 2014-2020 ma przyczynić się do rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorców a tym samym do pobudzenia rozwoju polskiej gospodarki. Jednym z programów jakie będą realizowane jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który przewiduje realizację działania 1.1 w ramach pierwszej osi priorytetowej, która skupiać ma się na rozwoju innowacyjności w małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Dofinansowanie działania 1.1 to inicjatywa skierowana do sektora MŚP działającego na terenie Polski.

Beneficjenci w ramach POIR 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który działał w latach 2007-2013. Cały rok 2014 mieliśmy do czynienia z programami nowej perspektywy finansowej, jednak w ramach PO IR nie odbył się jeszcze żaden konkurs. Pewne jest to, że takie nabory wniosków w ramach tego programu będą się odbywać w latach 2014-2020, dlatego warto na bieżąco śledzić informacje na ten temat.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60