Konkurs RPOWM/1.5/1/2014 "rozwój przedsiębiorczości regionalnej"

Konkurs RPOWM/1.5/1/2014 "rozwój przedsiębiorczości regionalnej" to wielka szansa, która daje nowe perspektywy dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. Właśnie tam bowiem 31 lipca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie.
Środki, które uda się firmom pozyskać, będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje, na które, jak wynikło z badań- MSP nie mają wystarczająco dużo kapitałów własnych, a dzięki którym mogą się rozwijać.

Dofinansowania unijne

Aktualnie wiele firm nowo-powstałych oraz tych, które już od jakiegoś czasu prowadzą swoją działalność, postanowiło starać się o dofinansowania unijne zamiast o kredyt. Jest to zdecydowanie bardziej bezpieczne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa, ponieważ tak na prawdę nie wiąże się z żadnym ryzykiem - nie tak jak w przypadku kredytu. Dofinansowania unijne można uzyskać tworząc odpowiedni wniosek i zgłaszając go do jednego z programów unijnych. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić wytyczne wybranego programu oraz terminy naboru wniosków.

EURES

EURES to jedna z osi priorytetowych programu EaSI (Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych), którego celem jest wsparcie zatrudnienia, polityki społecznej oraz mobilności pracowników na obszarze Unii Europejskiej. Program ten przede wszystkim ma zapewnić odpowiednią opiekę społeczną, przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także przyczyniać się do poprawy warunków pracy.

Dotacja dla przedsiębiorców

Na lata 2014 – 2020 Unia Europejska przygotowała liczne dotacje dla przedsiębiorców. Każda ambitna, przedsiębiorcza osoba, która się postara może otrzymać dofinansowanie na założenie, albo rozwój swojej firmy. Pieniądze z wielu projektów przeznaczone są głównie na otwarcie firmy, jej modernizację i zwiększenie poziomu zatrudnienia.

Napiszemy wniosek o dotację

Na lata 2014 - 2020 Unia Europejska przygotowała 16 programów operacyjnych oraz 8 programów regionalnych, z których każdy Polak może czerpać dotacje. Wystarczy tylko zgłosić się, wypełnić wniosek i wziąć udział w konkursie.

Jeśli jesteś osobą, która chce otrzymać dotacje na określony cel i poprawić jakość swojego życia i życia innych i masz swój na to pomysł, to jesteś na najlepszej drodze do osiągnięcia sukcesu. Teraz wystarczy się tylko zgłosić do jednego z projektów i walczyć o dofinansowanie.

Pomoc w uzyskaniu dotacji POIR

Masz własne przedsiębiorstwo i chciałbyś je rozwijać? Sięgnij po fundusze unijne, dzięki którym będziesz mógł realizować swoje cele ze środków publicznych. Już teraz nie musisz martwić się pisaniem wniosku, gdyż oferujemy Ci pomoc w uzyskaniu dotacji POIR. Nie ma nic prostszego. Nie dość, że możesz otrzymać dofinansowanie, to jeszcze nie musisz przejmować się formalnościami.

Dotacje inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową i procesową 2014

Szukasz pomysłu na rozwój swojego przedsiębiorstwa? Być może rozwiązaniem będą dotacje inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową i procesową 2014? W ramach jakiego programu są one dostępne? W ramach działania 1.5 RPO, na którego nabór wniosków ruszył już 31 lipca. Działanie to ma na celu rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP. Dlatego jeśli jesteś właścicielem takiego podmiotu, możesz sięgnąć po środki publiczne i za ich pomocą dać szansę swojej firmie.

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Marzysz o polepszeniu funkcjonowania Twojej firmy? Główną przeszkodą jest brak odpowiedniego kapitału? Skorzystaj z pomocy jaką oferuje Ci województwo mazowieckie! Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości to realizacja celu jakim jest podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez przystosowanie ich do rynków oraz zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości.

1.5 RPO w woj. mazowieckim w 2014

1.5 RPO w woj. mazowieckim w 2014 ma przyczynić się przede wszystkim do wzrostu poziomu konkurencji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, poprzez podjęcie środków umożliwiających dostosowanie ich do wymogów rynkowych, czy zapewnienie im dostępu do nowoczesnych technologii. Pomoc otrzymają firmy nowo powstałe jak i te, które już funkcjonują na rynku. Maksymalny poziom dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych.

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO Województwa Mazowieckiego

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO Województwa Mazowieckiego skupia się wokół mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są one bowiem bardzo ważne dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności.

Rozwój MSP w dużej mierze zależy od inwestycji. Przeprowadzono jednak badania, które wskazały, że podmioty te nie posiadają wystarczających zasobów własnych środków, które mogłyby na inwestycje przeznaczyć. Dlatego też będą mogły pozyskać na ten cel wsparcie unijne. Możliwy będzie też zakup nowych maszyn, urządzeń, oprogramowań, aby unowocześnić wyposażenie w firmie.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60