1.1.A2 RPO WD 2014

Na dolnym śląsku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1 A2 RPO WD 2014 „Dotacje dla MŚP wspierające innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa”.

Dotacje dla województwa dolnośląskiego

Każdy przedsiębiorca działający na terenie Polski chciałby pozyskać dotację, która umożliwia realizację kosztownych projektów i daje szansę na rozwój prowadzonej działalności. Pojawił się projekt Działanie 1.1 A2 RPO, którego przedmiotem będą dotacje dla województwa dolnośląskiego.

1.1 A2 RPO w woj. dolnośląskim w 2014

Program 1.1 A2 RPO w woj. dolnośląskim w 2014 ma zapewnić dofinansowania dla przedsiębiorstw, planujących inwestycje w wartości niematerialne i prawne albo ruchome środki trwałe, które wiążą się między innymi z:
- rozbudową funkcjonującego już przedsiębiorstwa,
- znaczną zmianą procesu produkcyjnego,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa.

Działanie 1.1 "inwestycje dla przedsiębiorców"

Działanie 1.1 "inwestycje dla przedsiębiorców" to program, który zapewni przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, finansowe wsparcie dla planowanych przez nich inwestycji w ruchome środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane w mniejszym, bądź większym stopniu do innowacyjnych.

Dotacje z UE dla przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego

Po raz kolejny można otrzymać liczne dotacje z UE dla przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego. Pojawiły się dotacje dla MŚP wspierające innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki w ramach schematu 1.1 A2 RPO.

1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Fundusze unijne to szansa dla przedsiębiorców działających na terenie Polski. Realizowane programy umożliwiają rozwój każdego z 16 województw Polski. Jednym z województw, które obecnie może ubiegać się o dotację unijną jest województwo dolnośląskie. Na tym terenie Polski firmy głównie z sektora MŚP mają możliwość składania wniosków na działanie 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP.

Dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w woj. dolnośląskim 

1.1 A2 RPO to program, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacyjności na poziomie przedsiębiorstw. O dofinansowanie z tego projektu ubiegać mogą się podmioty, które prowadzą co najmniej dwuletnią działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

RPO WD 2014

W ramach schematu 1.1 A2 RPO WD 2014 przygotowano nowe dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie można otrzymać znaczne sumy na inwestycje w ruchome środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.
Celem tego programu jest wsparcie dla wielu przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. Chodzi o to, aby przedsiębiorcy mogli usprawnić działanie swoich firm i poprawić ich konkurencyjność na rynku.

Beneficjenci działania 1.1 A2 RPO

Unia Europejska po raz kolejny przygotowała dotacje dla przedsiębiorców, tym razem z województwa dolnośląskiego. W ramach schematu 1.1 A2 RPO można otrzymać pomoc w rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa i usprawnieniu jego działania. Z przyznanych pieniędzy beneficjenci działania 1.1 A2 RPO będą mogli zakupić potrzebny sprzęt, albo wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach.

Schemat 1.1.A2 RPO WD

Schemat 1.1.A2 RPO WD to możliwość pozyskania dotacji inwestycyjnej przez sektor MŚP wspierającej innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstw z wyłączeniem projektów, które związane są z turystyką w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. Beneficjentami programu są mikro, mali, średni przedsiębiorcy działający na rynku przez okres dłuższy niż 2 lata.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60